Indberetning om vurdering af CT-scanning af 1. halsvirvel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans vurdering af CT-optagelsen af taget den 6. januar 2001 på sygehus 2 jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0127602

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge<****> for hans vurdering af CT-optagelsen af <****> taget den 6. januar 2001 på sygehus 2 jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


blev den 6. januar 2001 indlagt på sygehus 1 efter fald i hjemmet. Ved ankomsten til sygehus 1 klagede han over voldsomme smerter i nakken. Der var overalt ømhed ved gennemføling af nakkeskelettet, og der var lammelse af venstre arm og nedsat kraft i venstre ben. Der var ingen tegn til ansigtslammelse og ingen tab af taleevnen. Akut røntgenundersøgelse af halshvirvelsøjlen var vanskelig at vurdere, hvorfor blev overført til sygehus 2 med henblik på CT-scanning af storhjernen og de øverste halshvirvler. Han var inden transporten blevet udstyret med stiv halskrave.

I den primære beskrivelse af CT-optagelserne anfører 1. reservelæge, at der er udtalte forandringer på grund af slidgigt (spondylotiske) og slidgigt i de små led i ryggen (facetledsarthrose), men ingen brud eller ledskred (luksationer) i halshvirvelsøjlen og ingen abnorme fund i storhjernen.

Angiveligt blev den stive halskrave herefter fjernet på sygehus 2, inden blev tilbagesendt til sygehus 1.

Under indlæggelsen på sygehus 1 overvejede man herefter, om der kunne foreligge et slagtilfælde som årsag til s fald. Da han havde stærke nakkesmerter, bad man ifølge udskrivningsbrev af 7. januar 2001 om en fornyet vurdering af optagelserne fra sygehus 2. Herfra fik man atter svaret, at der ikke var brud. Først ved fornyet gennemsyn af billederne den 8. januar 2001 påvistes et forskudt brud (disloceret fraktur) af 1. halshvirvel (dens axis). Der blev nu genanlagt stiv halskrave, men der forelå på daværende tidspunkt total lammelse af arme og ben og nogen lammelse i svælget.

Der var ingen behandlingsmuligheder, og er siden afgået ved døden.

Sundhedsstyrelsens indberetning


Sundhedsstyrelsen har indberettet s vurdering af CT-optagelserne den 6. januar 2001 på sygehus 2.

Nævnets afgørelse af indberetningen


1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin vurdering af CT-optagelsen af taget den 6. januar 2001 på sygehus 2.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at brud i den øverste del af halshvirvelsøjlen kan være vanskeligt at diagnosticere, idet det ofte kan være vanskeligt at opnå tilstrækkelig oversigt i den akutte fase.

Nævnet finder imidlertid, at CT-scanningen taget i axialprojektion fra den 6. januar 2001 viste entydige tegn på brud af 1. halshvirvel (dens axis) ved basis. Det fremgår af optagelsen, at spidsen af 1. halshvirvel (dens axis) sidder på plads bag forreste bue af 1. halshvirvel (arcus anterior atlantis), mens resten af 2. halshvirvel er forskudt fremad således, at bagsiden af 2. halshvirvel ligger i plan med bagsiden af forreste bue af 1. halshvirvel (arcus anterior) mod normalt forkanten.