Klage over, at delprotese knækkede flere gange, da den var fremstillet uden bøjler

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker i forbindelse med hendes behandling af i perioden fra den 17. april til den 12. december 2000.

Sagsnummer:

0127611

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker <****> i forbindelse med hendes behandling af <****> i perioden fra den 17. april til den 12. december 2000.

 

Den 17. april 2000 ringede s tandlæge til klinisk tandtekniker , da en bro i overkæben var knækket. Der skulle fremstilles en delprotese i overkæben til erstatning af 4+ (første lille kindtand i højre side af overkæben), 3+ (hjørnetanden i højre side af overkæben), 2+ (lille fortand i højre side af overkæben), 1+ (store fortand i højre side af overkæben) og +1 (store fortand i venstre side af overkæben). Samme dag blev der udarbejdet hen – og tilbagevisningsblanket til tandlægen. Delprotesen skulle fungere som en overgangsprotese, det vil sige en midlertidig protese, inden der blev lavet en ny fast bro eller en delprotese med metalskellet.

Den 18. april 2000 blev der taget sammenbid og valgt protesetænder. Det blev journalført, at ikke ønskede bøjler på protesen, og klinisk tandtekniker gjorde opmærksom på, at protesen så ville vippe. Den 19. april 2000 blev protesen indsat.

Den 1. maj 2000 var der kontrolbesøg, og det blev journalført, at stadig ikke ønskede bøjler på protesen. Den 11. maj og den 18. maj 2000 blev der lagt ny bund (rebasering) i protesen. Det blev journalført, at den resterende bro i overkæben ikke var stabil.

Den 6. juni 2000 blev det journalført, at det gik godt, og at der fortsat ikke var ønske om bøjler på protesen.

Den 18. juli 2000 faldt , og delprotesen revnede. Protesen blev repareret, og det blev journalført, at mente, at det ikke var faldet, der var skyld i, at protesen revnede.

Den 26. oktober 2000 blev protesen udvidet med protesetænderne +2 (lille fortand i venstre side af overkæben), +3 (hjørnetanden i venstre side af overkæben) og +4 (første lille kindtand i venstre side af overkæben).

Den 12. december 2000 var der kontrolbesøg med rebasering af protesen. Klinisk tandtekniker oplyste, at der skulle anvendes et pulver til at drysse på protesens bund (proteseadhæsiv), såfremt den skulle sidde fast.

Den 31. juli 2001 oplyste telefonisk til klinisk tandtekniker , at protesen var revnet igen, og at den to gange tidligere var revnet og repareret hos anden behandler. Hun ville imidlertid ikke komme mere på klinikken, da hun ikke følte sig velkommen. I stedet ville hun kontakte en anden klinisk tandtekniker.

Der er klaget over, at protesen knækkede flere gange.

Ifølge syn og skøn den 17. oktober 2001 var den indklagede protese en delprotese i acryl, der erstattede fortænder, hjørnetænder og de første små kindtænder i overkæben. Efter s ønske var protesen af kosmetiske grunde ikke forsynet med bøjler til at fastgøre den til naturlige tænder.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at protesens bund var i orden, og den havde rimelig sugeevne. Men hensyn til stabiliteten vippede protesen på underlaget (ustabil).

Nævnet kan oplyse, at en sådan delprotese almindeligvis vil vippe på underlaget, da der ikke er støtte på de naturlige tænder. Dette betyder, at protesen let vil gå løs under tygning, og dermed via tyggetrykket være udsat for revner og brud. Protesen skal desuden almindeligvis kun fungere i kort tid (overgangsprotese), indtil der kan fremstilles en delprotese med metalskellet eller en fast bro.

Det er nævnets opfattelse, at protesen havde fungeret væsentligt bedre, såfremt den havde været forsynet med en eller flere bøjler i hver side.

Nævnet har lagt vægt på, at klinisk tandtekniker , ifølge journalmaterialet, gjorde opmærksom på, at protesen ville vippe på underlaget, hvis den blev udformet uden bøjler. Men ønskede den alligevel fremstillet uden bøjler.

Det er derfor nævnets opfattelse, at selv bar ansvaret for, at protesen vippede på underlaget, og dermed knækkede flere gange.

Nævnet kan oplyse, at en acrylprotese også kan knække ved "uheld", uden at der kan påvises fejl på protesen.

Nævnet finder derfor ikke anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med overgangsprotese til overkæben.

På det foreliggende grundlag er det nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker ikke udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 17. april til den 12. december 2000.