Klage over fejl ved lejring

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af den 7. marts 2001 på .

Sagsnummer:

0127619

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> den 7. marts 2001 på <****>.

Hændelsesforløb.
fik den 7. marts 2001 foretaget en røntgenundersøgelse af kæberne på afdeling for radiologi, , til brug for implantatbehandling i overkæben. Optagelserne blev udført af en røntgenfotograf (klinikassistent) under vejledning og instruktion af tandlæge . Der blev optaget billeder af kæber og resttandsæt i oversigt (ortopantomogram), samt kæber i profil.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at personalet på radiologisk afdeling ikke var tilstrækkeligt omhyggeligt, og at undersøgelsen har medført betydelige smerter i højre arm og skulder.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af tandlæge for hans vejledning og instruktion af klinikassistenten ved behandlingen af .

Begrundelse
blev henvist fra egen tandlæge til radiologisk undersøgelse (panoramarøntgen, ortopantomogram).

Nævnet kan oplyse, at denne undersøgelse kan være ubehagelig for patienten, især hos patienter med særlig kropsbygning, herunder med indskrænkning af halshvirvelsøjlens bevægelighed, og undersøgelsen er i sådanne tilfælde teknisk vanskelig at gennemføre. Det er således en almindelig hændelse, at et røntgenbillede må tages om.

Det fremgår af udtalelse fra tandlæge , at undersøgelsen udføres med patienten i stående stilling. Patienten bider i en lille pind, der markerer midtlinie og skarphedsplan. Det er vigtigt for optagelsens kvalitet, at patienten står med strakt hals. Patienten er ikke fastspændt på nogen måde, og patienten kan ikke i udstyret tvinges ind i positioner, som den pågældende ikke kan acceptere.

Nævnet har lagt til grund, at selv har indtaget den ubehagelige stilling efter instruktion af røntgenfotografen.

Videre har nævnet lagt til grund, at <***>s positionering har været påkrævet til gennemførelse af den nødvendige røntgenundersøgelse.

Endvidere kan nævnet oplyse, at der ved indtagelse af ubekvemme stillinger med spændte muskler og led i yderstillinger kan opstå forbigående smerter i de involverede anatomiske strukturer. Varige symptomer, som oplyser, at han her fået, kunne ikke forudses.

Nævnet finder således ikke anledning til kritik af tandlæge for hans vejledning til røntgenfotografen, idet denne var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.