Klage over ventetid på akut operation af håndled

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 24. januar 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af den 24. januar 2001 i modtagelsen, .

Sagsnummer:

0127710

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2002

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 24. januar 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <****> den 24. januar 2001 i modtagelsen, <****>.

Hændelsesforløb

blev indbragt i skadestuen, , den 24. januar 2001 efter at have skåret sig i højre håndled under arbejde. Da der blev fundet en godt 5 cm stor snitlæsion over håndleddet, blev det besluttet, at skulle akut overflyttes til .

Der blev ved s ankomst til foretaget en lægelig vurdering, om at kunne vente til dagprogrammet på operationsgangen var afsluttet.

En afdelingslæge fra ortopædkirurgisk afdeling tilså efter afsluttet arbejde på operationsgangen og besluttede at undersøge hånden under bedøvelse, da det var smertefuldt for at få taget forbindingerne af. Det blev ved undersøgelsen konstateret, at skaden var for omfattende til at kunne klares på , hvorfor håndkirurgisk afdeling, , blev kontaktet, og der blev aftalt akut overflytning.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At lå fire timer uden opsyn i modtagelsen på på trods af, at han havde mistet en masse blod.

2. At unødvendigt blev bedøvet.

har hertil oplyst, at han på havde fået at vide, at han sandsynligvis skulle overflyttes til , samt at han blev vækket ca. en time efter, at han var blevet bedøvet, da han skulle overflyttes til .

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

De sygeplejersker, der var involveret i plejen og behandlingen af den 24. januar 2001 i modtagelsen, , har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 24. januar 2001 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen fra , at blev modtaget i skadestuen kl. 9.29, hvor der blev fundet en godt 5 cm stor snitlæsion over håndleddet. Han havde kraftig blødning ved ankomsten til skadestuen og var lettere smertepåvirket. Flere strækkesener var overskåret, og der var manglende følesans. Det var usikkert, om læsionen gik om til den ene af pulsårene i underarmen (arteria ulnaris). Det blev på denne baggrund vurderet, at skulle akut overflyttes til med henblik på akut operation. Bagvagten på ortopædkirurgisk afdeling, , blev orienteret herom.

Afdelingslæge har oplyst, at han var bagvagt på ortopædkirurgisk afdeling på den 24. januar 2001. Da han var optaget på operationsgangen tog en kollega imod beskeden om overflytningen af , og informerede ham herom. Afdelingslægen har oplyst, at han vurderede, at godt kunne vente til dagprogrammet på operationsgangen var afsluttet.

Nævnet finder, at det ikke kan kritiseres, at afdelingslæge afsluttede dagens operationsprogram, førend han tilså , da der ikke var problemer med blodforsyningen til hånden.

blev modtaget kl. ca. 11.30 på af sygeplejerske , der udfærdigede indlæggelsespapirer. Narkosetilsynet noterede efterfølgende, at hans temperatur var på 36,6, pulsen var 62 og blodtrykket var på 121/79. Iltmætningen blev endvidere målt til 99%.

Afdelingssygeplejerske har oplyst, at hun tilså kl. ca. 14.15, hvor hun talte med ham om ventetiden. Hun kontaktede operationsgangen for at få et operationstidspunkt og fik at vide, at det var umiddelbart forestående, hvilket hun informerede om.

Da det ved s ankomst til modtagelsen fra lægelig side blev vurderet, at den ortopædkirurgiske bagvagt, afdelingslæge , ikke behøvede at komme til modtagelsen for at tilse , før han var færdig med dagsprogrammet, finder nævnet, at det ikke kan kritiseres, at sygeplejerskerne lod vente i modtagelsen.

Nævnet finder, at de involverede sygeplejersker har behandlet og observeret i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard under hans ophold i modtagelsen.

Afdelingslæge har oplyst, at han tilså i modtagelsen efter afsluttet arbejde på operationsgangen. Afdelingslægen fandt på baggrund af samtalen med , at skaden var mere alvorlig end hidtil antaget, da oplyste, at hele hånden var fuldstændig løs, og der slet ikke var nogen funktion af tre fingre. Afdelingslægen besluttede herefter at tilse hånden under bedøvelse på operationsgangen, da forbindingerne var svære at få pakket op på grund af smerter. blev hentet af en portør kl. 15.15 og kørt til operationsstuen.

På operationsgangen konstaterede afdelingslæge ifølge journalen, at læsionen gik hele vejen igennem håndleddet og næsten ind til midt i håndfladen med overskæring af flere sener, nerver og en pulsåre (ekstensor- og fleksorsener, nervus og arteria ulnaris samt formentlig noget af nervus medianus). Det virkede som om, der var pæn blodforsyning (kapillærrespons) i de tre fingre, som var uden funktion. Der blev taget et røntgenbillede, som viste læsion i de inderste mellemhåndsknogler, men ikke nogen større knoglelæsion. Afdelingslæge tog på denne baggrund kontakt til for at aftale akut overflytning. Hånden blev før overflytning renset, forbundet og immobiliseret med en gipsskinne.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at afdelingslæge undersøgte for at konstatere, hvilke skader der reelt forelå, før det blev besluttet, om han eventuelt skulle overflyttes til . Da var meget smerteforpint, kan det endvidere efter nævnets opfattelse ikke kritiseres, at undersøgelsen foregik i bedøvelse.

Nævnet finder på denne baggrund, at afdelingslæge har undersøgt og behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.