Tvangsfiksering, der varede mere en 3 uger underkendt

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsamt den 18. september 1997 om indlse af beroligende medicin af på psykiatrisk afdeling, Sygehus.Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer dog afgørelsen for så vidt angår tvangsfikseringen af i perioden fra den 14. august til den 7. september 1997 på psykiatrisk afdeling, Sygehus.

Sagsnummer:

0128202

Offentliggørelsesdato:

27. april 2005

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i <****> Statsamt den 18. september 1997 om ind<****>lse af beroligende medicin af <****> på psykiatrisk afdeling, <****> Sygehus.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer dog afgørelsen for så vidt angår tvangsfikseringen af <****> i perioden fra den 14. august til den 7. september 1997 på psykiatrisk afdeling, <****> Sygehus.

 

er en nu 34-årig mand, som tidligere har været i behandling med det antipsykotiske middel Trilafon.


blev aktuelt indlagt på psykiatrisk afdeling, Centralsygehus, den 7. august 1997, idet han havde vrangforestillinger om at være Gud og om at hans ægtefælle var Djævlen, ligesom han havde sovet meget lidt i dagene op til indlæggelsen. Under opholdet på Centralsygehus blev han tiltagende psykotisk, og den 12. august 1997 blev han tvangsoverflyttet til Sygehus. Ved overflytningen var han i behandling med tablet Trilafon 4 mg x 2, og ved ankomsten blev beskrevet som konfliktsøgende og aggressiv.


Den 14. august 1997 kl. 02.30 var søvnløs, gik uroligt og messende rundt på gangen og prøvede at komme ind til medpatienter, der lå og sov. Da lægerne fandt, at der var tale om en meget urolig tilstand, besluttede de at en beroligende injektion. Da dette skulle ske, satte han sig imidlertid aggressivt til modværge, hvorefter han blev tvangsfikseret med mavebælte og en fodrem. Der blev samtidig i beroligende øjemed t injektion Cisordinol Acutard 100 mg i.m. Senere på natten var fortsat aggressiv og råbende, hvorfor der yderligere blev t injektion Serenase 10 mg i.m. samt injektion Nozinan 100 mg i.m. Kl. 05.00 lykkedes det på trods af mavebæltet og fodremmen at smadre en håndvask, hvorefter der blev anlagt håndremme.


Den 15. august 1997 blev beskrevet som vred, aggressiv og råbende, hvorfor der i beroligende øjemed blev t injektion Nozinan 100 mg i.m. Dagen efter blev han igen beskrevet som urolig, råbende og meget svingende. De følgende dage blev han nogle gange beskrevet som lettere aggressiv.


Den 22. august 1997 blev beskrevet som opkørt, aggressiv og råbende, hvorfor der blev t beroligende injektion Cisordinol Acutard 100 mg i.m. Tvangsfikseringen blev afsluttet den 7. september 1997.


påklagede beslutningerne om tvangsfiksering og indlse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn i Amt.


Klagen blev herefter behandlet den 18. september 1997. Nævnet godkendte beslutningen om tvangsfiksering og indlsen af de 4 beroligende injektioner.


Indlse af beroligende medicin den 14. august 1997 kl. 02.30:


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at ind beroligende medicin den 14. august 1997 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge protokollen var voldsomt opkørt, vredladen, højtråbende og var forulempende over for medpatienterne på trods af tvangsfikseringen. Der var desuden fare for akut delir.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indlsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgnde foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter samt forsøgt at tale ham til ro.


Indlse af beroligende medicin den 14. august 1997 kl. 05.30:


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at ind beroligende medicin den 14. august 1997 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge protokollen fortsat aggressiv og råbende på trods af tvangsfikseringen.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indlsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgnde foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter samt forsøgt at tale ham til ro.


Indlse af beroligende medicin den 15. august 1997:


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at ind beroligende medicin den 15. august 1997 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at s tilstand fortsat var meget urolig og ifølge protokollen fortsat var aggressiv og råbende på trods af tvangsfikseringen.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indlsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgnde foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter samt forsøgt at tale ham til ro.


Indlse af beroligende medicin den 22. august 1997:


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at ind beroligende medicin den 22. august 1997 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge protokollen fortsat var aggressiv og råbende på trods af tvangsfikseringen.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indlsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgnde foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter samt forsøgt at tale ham til ro.


Tvangsfikseringen i perioden fra den 14. august til den 7. september 1997:


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at tvangsfiksere med bælte, hånd- og fodremme den 14. august 1997 var opfyldt, idet der var en nærliggende fare for, at han selv eller andre ville lide skade på legeme eller helbred. Nævnet har lagt vægt på, at i forbindelse med indlse af den beroligende injektion samme dag reagerede korporligt aggressivt over for personalet.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at tvangsfikseringen opfyldte kravet om mindst indgnde foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden fikseringen forgæves havde forsøgt at korrigere s adfærd. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at i forbindelse med indlse af en beroligende injektion satte sig aggressivt til modværge, hvorefter han blev tvangsfikseret med mavebælte og en fodrem. Nævnet har endelig lagt vægt på, at senere på natten var fortsat aggressiv og råbende, og at det trods fikseringen samt indlse af en yderligere beroligende injektion lykkedes ham at smadre en håndvask, hvorefter der blev anlagt håndremme.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder derimod, at udstrækningen af tvangsfikseringen ikke opfyldte kravet om mindst indgnde foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at der den 17. august 1997 ikke i journalen er anført nogen begrundelse for den videre fiksering, ligesom det ikke fremgår, at der jævnligt blev foretaget en lægelig vurdering af s tilstand.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan på denne baggrund tiltræde den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i Amt den 18. september 1997, hvor man godkender indlse af beroligende injektion den 14. (x2), den 15. og den 22. august 1997.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer derimod afgørelsen for så vidt angår tvangsfikseringen, idet varigheden af denne ikke opfylder kravet om mindst indgnde foranstaltning.