Klage over utilstrækkelig information i forbindelse med operation for grå stær

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 23. marts og den 22. maj 2000 i øjenklinikken, .Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 23. marts og den 22. maj 2000 i øjenklinikken, .

Sagsnummer:

0128404

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 23. marts og den 22. maj 2000 i øjenklinikken, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> den 23. marts og den 22. maj 2000 i øjenklinikken, <****>.

 

Den 23. marts 2000 var til forundersøgelse, idet han på øjenklinikken, , skulle have foretaget en operation for grå stær. Der var tilsendt ham skriftlig information, og der blev endvidere samme dag givet mundtlig information om risici af overlæge . var nervøs for operationen og kunne ikke lide at vide for meget om denne.

Den 22. maj 2000 blev af overlæge i øjenklinikken, , opereret ambulant for grå stær på venstre øje. Operationen blev indledt med lokalbedøvelse med creme.

Efter at overlæge var gået ind i forreste øjenkammer efter snit i hornhinden, blev dårlig og besvimede. Operationen blev standset, men overlæge nåede at indsprøjte lidt antibiotikum omkring snittet i hornhinden.

Efter besvimelsen blev observeret i ambulatoriet, hvor han hurtigt fik det bedre. Der blev målt et blodtryk på 110/65 og en puls på 72. Overlæge opfattede besvimelsen som udløst af en refleks (vasovagalt tilfælde), og blev udskrevet fra ambulatoriet med aftale om kontrol dagen efter.

Efter hjemkomsten fik stærke smerter i det venstre øje samt kvalme og opkastninger. Han henvendte sig i øjenklinikken på , hvor der blev konstateret forhøjet tryk i øjet. Han blev herefter overflyttet til s øjenafdeling og opereret akut den 23. maj 2000.

Den 22. juni 2000 ved sidste ambulante kontrol i s øjenklinik blev det overvejet, at udføre en operation med indsættelse af en større linse end den, der var blevet indsat den 23. maj 2000.

Der er klaget over, at overlæge undersøgte uden anvendelse af bedøvelse, hvilket medførte store smerter, og at overlæge fejlvurderede i forbindelse med udskrivelsen.

har oplyst, at han efterfølgende to gange ambulant er blevet opereret i øjet, hvor lokalbedøvelsen ikke medførte store smerter, og at overlæge valgte at udskrive ham på trods af smerter i øjet.

Der er endvidere klaget over, at overlæge i forbindelse med indgrebet ikke informerede tilstrækkeligt.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med hans behandling og information af vedrørende indgrebet den 22. maj 2000.

Vedrørende informationen af har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at der før forundersøgelsen havde været udsendt en informationsfolder med orientering om operationen, de dertilhørende praktiske omstændigheder, risici og efterforløbet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge ved forundersøgelsen forsøgte at informere mundligt om operationen, men at han var nervøs for operationen og ikke ønskede at få for meget at vide.

Nævnet skal bemærke, at der i tilfælde som det aktuelle må ske en afvejning af, at overlæge på den ene side er forpligtet til af egen drift at informere, mens på den anden side har krav på at blive respekteret, hvis han utvetydigt frabeder sig at få information.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at overlæge i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard forsøgte at informere om indgrebet, men at dette, udfra s ret til at frabede sig information, ikke fuldt ud var muligt.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at ved hjemsendelsen fik besked om, at henvende sig næste dag, og at det af det tidligere udleverede informationsmateriale fremgik, at man ved problemer efter operationen, fx at synet blev forværret eller at det gjorde ondt, skulle ringe til øjenklinikken, ligesom man var velkommen til at ringe, hvis man var urolig.

Vedrørende operationen kan nævnet oplyse, at det i mindre end 1 ud af 1000 øjenundersøgelser forekommer, at patienten besvimer, og at bevidstheden næsten altid genvindes efter kort tid, når patienten kommer ned at ligge.

Nævnet kan yderligere oplyse, at trykstigning i øjet de første 24 til 48 timer efter en operation for grå stær er et velkendt fænomen, og at den typisk giver smerter i og omkring øjet ofte ledsaget af ubehag i maven, kvalme og opkastninger, og at der typisk er dårligt syn under trykstigningen, men kun sjældent blivende synsnedsættelse. På et øje, der samme dag er blevet åbnet med et knivsblad, er det i langt de fleste tilfælde meget enkelt at nedsætte trykket, idet man blot behøver at trykke bageste sårlæbe lidt bagud med et sterilt instrument efter passende lokalbedøvelse. Hvis patienten ikke formodes at kunne medvirke hertil, bliver det straks mere vanskeligt, idet man så må benytte til medicin, der måske først har effekt efter flere timer.

Nævnet kan endelig oplyse, at det er velkendt, at der under en operation for grå stær kan komme læsion af de spindelsvævstynde tråde, som øjets linse er ophængt i. Hvis disse tråde er beskadigede, kan linsen forskubbes mere eller mindre i øjet. Hvis der ikke er særlige lidelser i øjet foruden den grå stær, fremkommer beskadigelsen af trådene som regel først et stykke henne i operationsforløbet.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at fik Stesolid i beroligende øjemed, og at man valgte en bedøvelseform, der ikke indebar indstik ved øjet med en kanyle, idet han var meget nervøs.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at besvimede under øjenoperationen, hvorfor overlæge afbrød operationen med henblik på at observere .

Nævnet kan oplyse, at hvis man er sikker på, at det drejer sig om en ganske uskyldig besvimelse, vil det i og for sig være muligt at fortsætte operationen, hvis både patient og kirurg er indstillet på den mulighed. I den akutte situation kan der imidlertid lige såvel være tale om eksempelvis en akut hjertesygdom, hvorfor det korrekte vil være at afbryde operationen for at fortsætte denne på et senere tidspunkt.

Nævnet kan endvidere oplyse, at når det efterfølgende viser sig, at der ikke er grund til at formode nogen alvorlig sygdom, da er det i overensstemmelse med almindelig praksis, at patienten sendes hjem, hvis man er overbevist om, at patienten vil henvende sig i tilfælde af tegn på komplikationer.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge , da der ikke efterfølgende var grund til at formode nogen alvorlig sygdom, og efter var faldet til ro, sendte ham hjem med information om at henvende sig igen næste dag.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at der blev givet øjendråber (Aquanil øjendråber 0,5 %) mod forhøjet øjentryk.