Klage over betaling for journalkopier i forbindelse med aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge opkrævede gebyr for kopi af journal ved patientens første anmodning herom.

Sagsnummer:

0128614

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <****> opkrævede gebyr for kopi af journal ved patientens første anmodning herom.

Efter en konsultationen anmodede en patient om aktindsigt i sin journal og fik oplyst, at journalkopien kunne hentes hos lægen, og at prisen var 10 kr. for første kopiside og 1 kr. for efterfølgende kopisider.

Ifølge patienten fik han oplyst, at han skulle betale 20 kr. pr kopiside.

Klagen
Der er klaget over følgende:

At læge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt krævede 20 kr. pr kopiside.


Nævnets afgørelse
Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at læge har overtrådt bekendtgørelse om betaling mv. ved at opkræve gebyr for kopi af journalen ved s første anmodning herom.

Begrundelse
har oplyst, at han blev anmodet om at betale 20 kroner pr. kopiside.

Læge har oplyst, at blev orienteret om, at han kunne afhente kopi af journalen i skranken til vanlig pris, nemlig 10 kroner for første kopiside og 1 krone for efterfølgende kopisider.

Patientklagenævnet har fået oplyst, at læge ville udlevere kopierne frembragt på egen fotokopieringsmaskine.

Nævnet finder, at læge ikke var berettiget til at opkræve gebyr for fotokopierne, idet privatpraktiserende læger med egen fotokopieringsmaskine ikke må opkræve gebyr ved første anmodning om kopi af journalen i henhold til bekendtgørelse nr. 664 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier mv af 14. september 1998 § 1, jf § 2.

På denne baggrund finder nævnet grundlag for at kritisere, at læge opkrævede gebyr for kopi af journalen ved første anmodning herom.