Indberetning vedrørende behandling af en patient med infektion i et knæ

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 26. april 2001, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0228912

Offentliggørelsesdato:

20. april 2002

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 26. april 2001, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


konsulterede den 23. april 2001 speciallæge , og fik foretaget steril knæpunktur på grund af smerter og hævelse i begge knæ. havde flere gange tidligere konsulteret speciallæge og var blevet behandlet for gigtsygdom.

Speciallæge desinficerede huden over knæleddet, inden han med engangsudstyr foretog steril knæpunktur. Der blev udtømt strågul ledvæske og efterfølgende injiceret binyrebarkhormon og lokalbedøvelse i begge led.

Den 26. april 2001 henvendte sig atter til speciallæge , idet han fortsat var hævet og havde smerter i venstre knæ. Speciallæge <***> foretog steril knæpunktur og udtømte 20 ml uklart puslignende sekret. Endvidere iværksatte han penicillinbehandling, idet ikke ønskede at blive indlagt med henblik på nærmere udredning. Afslutningsvis informerede speciallæge om, at hvis tilstanden blev forværret, måtte kontakte vagtlægen med henblik på indlæggelse.

Den 27. april 2001 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, med symptomer på pusholdig ledbetændelse i venstre knæ, og han blev behandlet med antibiotika. Den 28. og 29. april 2001 blev opereret i venstre knæ, hvorefter han var i bedring. Imidlertid fik han det den 3. maj 2001 pludselig meget dårligt, idet der tilstødte svære komplikationer til infektionen, og den 8. maj 2001 afgik ved døden. Efterfølgende retsmedicinsk obduktionserklæring konkluderede, at blodforgiftning og multiorgansvigt var dødsårsagen.

Indberetningen


Sundhedsstyrelsen har ved af brev den 12. oktober 2001 indberettet speciallæge s behandling af .

Nævnets afgørelse af indberetningen

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. april 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 23. april 2001 konsulterede speciallæge , da han havde smerter i begge knæ samt hævelse. Speciallæge desinficerede huden over knæleddet med skiftevis Klorhexidin 0,05 % og hospitalssprit 96 %, inden han med engangsudstyr foretog knæpunktur. Der blev udtømt strågul ledvæske og efterfølgende injiceret binyrebarkhormon og lokalbedøvelse i begge led.

Det fremgår af journalen, at speciallæge den 26. april 2001 atter undersøgte på grund af, at han havde ondt i venstre knæ samt hævelse. Speciallæge fandt, at knæet var varmt og let hævet, men ikke rødt. På baggrund heraf iværksatte han behandling i form af steril knæpunktur på venstre side, hvorved der blev udtømt 20 ml uklart, puslignende sekret.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse af 17. juli 2001, at sekretet ikke blev sendt til mikrobiologisk undersøgelse, da det ved en fejl blev udtømt i en usteril kop og kasseret.
Endvidere har speciallæge anført i udtalelse af 27. juni 2001, at han anbefalede indlæggelse til eventuel kirurgisk behandling på mistanke om infektion. Da ikke ønskede dette, valgte speciallæge at behandle med intramuskulær injektion af penicillin (Calcipen) og efterfølgende tabletbehandling.

Endelig fremgår det af journalen, at speciallæge afslutningsvis informerede om, at hvis tilstanden blev forværret, måtte kontakte vagtlægen med henblik på indlæggelse.

Nævnet finder, at speciallæge burde have foretaget en fornyet steril punktur, da han ved fejl havde udtømt væsken i en usteril kop, idet det fremgår af journalen, at han havde mistanke om bakteriel infektion, hvorfor han burde have sikret sig, at der blev udtaget prøvemateriale til analyse med henblik på bakteriel diagnose.

Nævnet finder endvidere, at speciallæge burde have vist, at der formentlig var tale om en infektion med bakterien staffylococcus aureus, hvorfor den givne penicillin ikke kunne forventes at have effekt. Speciallæge burde derfor have kontaktet den mikrobiologiske afdeling med henblik på råd om den antibiotiske behandling.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge s behandling af ikke var i overensstemmelse med almindelig anerkendt standard.