Klage over afslag på anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 3. oktober 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20

Sagsnummer:

0228928

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 3. oktober 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20

 

Hændelsesforløb


havde i over 10 år haft praktiserende læge A som egen læge.

Den 1. september 2001 blev tilmeldt en ny praktiserende læge.

Den 3. oktober 2001 anmodede på et møde med praktiserende læge A denne om aktindsigt i sin journal. Praktiserende læge A afslog at imødekomme anmodningen om aktindsigt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At praktiserende læge A den 3. oktober 2001 afslog s anmodning om aktindsigt i hendes journal.

Det er herved anført, at s journal stadig var i praktiserende læge As besiddelse.

Nævnets afgørelse


Praktiserende læge A har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20 i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 3. oktober 2001.

Begrundelse

Patientklagenævnet har til brug for vurdering af sagen haft lejlighed til at gennemse praktiserende læge As journal vedrørende , og s anmodning om aktindsigt i sin journal den 3. oktober 2001 er ikke journalført.

har oplyst, at praktiserende læge A den 3. oktober 2001 afslog at imødekomme s anmodning om aktindsigt i hendes journal med den begrundelse, at hun måtte anmode sin nye praktiserende læge om aktindsigt.

Praktiserende læge A har til sagen oplyst, at han den 3. oktober 2001 afslog s anmodning om aktindsigt i journalen med den begrundelse, at hun ikke længere var tilmeldt hans praksis.

Nævnet finder herved, at der mellem parterne er enighed om, at anmodningen om aktindsigt blev afslået den 3. oktober 2001, samt at afslaget på aktindsigt var begrundet i, at ikke længere var praktiserende læge As patient, og at hun derfor måtte henvende sig til sin nye praktiserende læge med anmodning om aktindsigt.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en patient har krav på aktindsigt i sin journal i henhold til lov om patienters retsstilling.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge A burde have imødekommet s anmodning den 3. oktober 2001 om aktindsigt i journalen, som praktiserende læge A havde i sin besiddelse.