Klage over, at et modermærke blev fjernet af en sygeplejerske

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i hudsygdomme for hans behandling af den 10. maj 2001 på .

Sagsnummer:

0229029

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2002

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Hud- og kønssygdomme

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i hudsygdomme <****> for hans behandling af <****> den 10. maj 2001 på <****>.

Hændelsesforløb

blev henvist til på grund af et modermærke på venstre side af hagen, som var begyndt at irritere. Speciallæge i hudsygdomme foretog den 10. maj 2001 en undersøgelse af modermærket og konstaterede, at det drejede sig om et modermærke i huden uden tegn på kræft.

Speciallæge overlod det herefter til oversygeplejerske at foretage indgrebet. Oversygeplejerske var instrueret af ham og hans kolleger i indgrebets udførelse.

Der gik efterfølgende betændelse i såret, men henvendte sig ikke speciallæge .

Klagen


Der er klaget over følgende:

At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med fjernelse af et modermærke.

har oplyst, at der var sygeplejersken, der fjernede modermærket, og ikke lægen. Hun har desuden anført, at der gik betændelse i såret.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. maj 2001 på hudklinikken i . Det havde dog været hensigtsmæssigt, om speciallæge havde informeret om, at sygeplejersken ville foretage det operative indgreb.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 10. maj 2001, at var blevet henvist til speciallæge på grund af et modermærke på venstre side af hagen, som skulle fjernes ved tangentiel afskæring.

Nævnet kan oplyse, at tangentiel afskæring er et mindre kirurgisk indgreb, der foregår i lokalbedøvelse med skalpel (kniv). Dette er et simpelt kirurgisk indgreb, som foretages hyppigt i hudlægeklinikker.

Ifølge speciallæge s udtalelse til sagen informerede han om selve indgrebet, at modermærket ville blive sendt til mikroskopi, og at hun kunne ringe til hudklinikken eller egen læge for at få svaret på mikroskopien. Det fremgår videre af speciallæge s udtalelse, at han på grund af modermærkets karakter, størrelse og placering fandt det fuldt forsvarligt at overlade det til sygeplejersken at udføre indgrebet.

Af speciallæge s udtalelse fremgår det endvidere, at indgrebet blev foretaget ved, at der efter afspritning af området blev lagt en lokalbedøvelse i huden, hvorefter modermærket blev afskåret parallelt med huden i en dybde af ca. 1 mm og med en margin på ca. 1 mm i den normale hud. Der var efterfølgende ikke behov for syning. Af samme udtalelse fremgår det, at sygeplejersken, der fjernede modermærket, havde arbejdet for speciallæge i 28 år, og at hun var specielt instrueret i at udføre sådanne indgreb

Ifølge oversygeplejerske s udtalelse til sagen foretog hun ikke operative indgreb uden en læge forinden havde foretaget en diagnose og havde instrueret hende.

Nævnet kan oplyse, at et simpelt kirurgisk indgreb som det aktuelle kan uddelegeres til en sygeplejerske. Dette forudsætter, at sygeplejersken er instrueret, bliver superviseret, (hvilket vil sige, at speciallægen skal være tilstede i klinikken) og har mulighed for vedligeholde sine færdigheder, (at sygeplejersken hyppigt foretager indgreb).

Det er nævnets opfattelse, at disse tre ovenfor nævnte forudsætninger har været til stede i dette tilfælde.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det kirurgiske indgreb – fjernelsen af modermærket – blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet i strid med almindelig anerkendt faglig standard. Det havde dog været hensigtsmæssigt, om speciallæge havde informeret om, at en sygeplejerske ville foretage indgrebet, og at denne sygeplejerske havde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre indgrebet på fuld betryggende vis.