Klage over utilstrækkelig information forud for operation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på plastikkirurgisk afdeling, , der den 6. januar 1999 og den 10. januar 2000 var involveret i informationen af .

Sagsnummer:

0229304

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på plastikkirurgisk afdeling, <****>, der den 6. januar 1999 og den 10. januar 2000 var involveret i informationen af <****>.

 

HændelsesforløbDen 17. november 1998 blev undersøgt på plastikkirurgisk afdeling, , med henblik på revision af højre hånd, der var blevet forbrændt, da hun var 4 år gammel. Der var i juni 1993 sidst blevet foretaget revision af hånden.

Den 6. januar 1999 var til ambulant forundersøgelse på plastikkirurgisk afdeling, , hvor afdelingslæge fandt indikation for at tilbyde operativ behandling af hånden.

Den 10. januar 2000 blev opereret af overlæge .

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at ikke blev tilstrækkeligt informeret forud for operationen den 10. januar 2000.

Det er herved anført, at var påvirket af beroligende og smertestillende medicin, da hun blev informeret, og derfor ikke var i stand til at forstå indholdet af informationen. Det er videre anført, at hun ikke fik information om det forventede resultat af operationen, herunder risikoen for forringet bevægelighed.

Nævnets afgørelse af klagen


De læger på plastikkirurgisk afdeling, , som den 6. januar 1999 og den 10. januar 2000 var involveret i informationen af , har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Afdelingslæge har til sagen oplyst, at han sammen med en anden overlæge planlagde udførelsen af indgrebet (V-Y-plastik), og at de sammen informerede om indgrebet, herunder at der ville blive fjernet svømmehud mellem fingrene, og at et hudoverskud kunne bruges til brydning af de strammede områder. Efterfølgende ergoterapi mener han ikke blev drøftet, da behovet for dette skulle vurderes efterfølgende. Det fremgår af journalen den 6. januar 1999, at blev informeret om smøring af hænderne med fugtighedscreme og træning af ekstension over grundleddene.

Nævnet kan oplyse, at risikoen for at hånden og fingrene efter et indgreb som i det aktuelle tilfælde bliver ubevægelige er meget lille, hvorfor man almindeligvis ikke informerer herom forud for operationen. Det kan blive nødvendigt at anvende ergoterapi efter en sådan operation, men dette er ikke altid tilfældet, hvorfor det er noget, der bliver taget stilling til efter operationen. Det er muligt at udvikle refleksforstyrrelser (refleksdystrofi) i operationsområdet, men dette er en så sjælden komplikation, at man almindeligvis ikke informerer herom.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge har informeret i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af sygeplejekardeks den 7. januar 2000, at blev vist rundt på afdelingen, hvorefter det blev aftalt at hun skulle møde søndag aften den 9. januar 2000, samt at hun skulle tale med operatøren mandag den 10. januar 2000 inden operationen.

Det fremgår af journalen den 10. januar 2000, at overlæge forud for operationen informerede herom, hvorefter accepterede operationen. Overlæge har til sagen oplyst, at han mødte på operationsgangen den 10. januar 2000 efter at have haft fri ugen forinden, hvor han fandt liggende i en seng. Han informerede hende om operationen, herunder snitføringen, og om det forventede resultat, herunder at der kunne blive tale om yderligere korrektioner på grund af nytilkomne stramninger.

Konstitueret overlæge har til sagen oplyst, at det på afdelingen tilstræbes, at patienter dagen før en operationen bliver informeret af operatøren om indgrebet. Er operatøren ikke tilstede på afdelingen, er det allerede ved morgenkonference besluttet, hvem der så i stedet skal informere patienten til dagen efter. Operatøren hilser dog stadig på patienten forud for operationen.

Idet allerede var blevet informeret ved forundersøgelsen den 6. januar 1999, finder nævnet ikke grundlag for kritik af, at informationen først blev gentaget på operationsdagen den 10. januar 2000. Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig faglig standard.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at det som udgangspunkt er for sent at informere patienten om en planlagt operation umiddelbart før operationen. Der gives ikke herved patienten tilstrækkelig tid til at overveje operationen og afgive et informeret samtykke.