Klage over behandling med indsprøjtning i skulderen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra den 21. maj 1999 til den 28. april 2000, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0229310

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2002

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. maj 1999 til den 28. april 2000, jf. lægelovens § 6.

blev første gang undersøgt af speciallæge i gigtsygdomme den 21. maj 1999 på grund af smerter i højre skulder, snurren og prikken i hånd og fingre, samt hun kunne ikke løfte armen eller føre den om til lænden.

har oplyst, at hun i februar 2000 som følge af behandlingen fik et smæld i højre skulder, og at hun derefter havde en bule midt på overarmen gennem længere tid.

Den 28. april 2000 fik sin sidste behandling hos speciallæge , idet hun herefter ville forsøge med fysioterapibehandling.

Den 29. august 2000 blev undersøgt på ortopædkirurgisk klinik, , idet hun var blevet henvist fra en speciallæge i reumatologi under diagnosen irritation af senerne i skulderledets muskler (rotator cuff tendinit). På grund af symptomer på for lidt plads i skulderen (impingement) fandt man grundlag for at tilbyde operation, som blev udført den 2. oktober 2000, hvor man afmejslede en del af en af knogleenderne på skulderbladet (acromion).

Klagen
Der er klaget over følgende:

At speciallæge ikke har behandlet s højre skulder korrekt, idet behandlingen har medført en ruptur af højre bicepssene.

Nævnets afgørelse af klagepunktet
Speciallæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 21. maj 1999 til den 28. april 2000.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 21. maj 1999, at igennem 2-3 år havde haft problemer med højre skulder, at hun havde været i behandling hos en speciallæge, som gav injektioner uden effekt, at hun den 30. november 1998 var blevet opereret i skulderen, samt at symptomerne var forværret efter en arbejdsulykke den 2. marts 1999. Ved sin objektive undersøgelse af fandt speciallæge svært indskrænket bevægelighed i højre skulder med betydelig ømhed af muskelseneap-paratet og på baggrund heraf konkluderede han, at havde en massiv læsion af sener og muskler i skulderleddet med deraf følgende spændingsskulder/arm.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge har optaget en relevant sygehistorie og foretaget en fyldestgørende objektiv undersøgelse, ligesom hans konklusion findes at være i overensstemmelse med de objektive fund.

Speciallæge har til sagen oplyst, at han ved alle s konsultationer foretog lokalbehandlinger med 8 ml 1% Carbocain og 2 ml Depo-Medrol 40 mg/ml. Injektionsbehandlingerne foregik fra den 21. maj 1999 til den 28. april 2000, hvor der således i alt blev givet injektion med 10 ml 14 gange på 11 måneder.

Nævnet kan oplyse, at lokalbehandling med lokalbedøvende middel samt binyrebarkhormon er en fuldt accepteret og velkendt behandling til sene-og slimsækbetændelse i skulderen. Behandlingen foregår sædvanligvis som enkeltbehandlinger, der kan gentages op til 3 gange den første måned, herefter kun sjældent med større hyppighed end hver 3. måned. Man er almindeligvis tilbageholdende med for hyppige injektioner på grund af bivirkningerne fra binyrebarkhomonet, der medfører svind af muskel og senevæv. Nævnet kan videre oplyse, at det er almindeligt at anbefale styrketræning ved siden af lokalbehandling med lokalbedøvende middel og binyrebarkhomon.

Nævnet finder herefter, at hyppigheden, hvormed injektionsbehandlingerne har været givet, ikke har været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder således, at speciallæge burde have anbefalet styrketræning af skuldermusklerne og ikke udelukkende have behandlet med injektionsbehandlinger.

Nævnet finder på baggrund heraf, at speciallæge ikke har levet op til almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af fra den 21. maj 1999 til den 28. april 2000.

Ifølge fik hun i februar 2000 et smæld i højre skulder og havde derefter en bule midt på overarmen gennem længere tid. Hun var herefter til 3 behandlinger mere hos speciallæge , hvoraf den sidste blev givet den 28. april 2000.

Det fremgår ikke af journalen, at speciallæge , var blevet bekendt med denne hændelse, eller at han selv havde fundet nogle objektive forandringer herefter. Der er heller ikke beskrevet forandringer ved undersøgelse den 29. august 2000 på ortopædkirurgisk klinik på . Ifølge journalen for ortopædkirurgisk afdeling den 2. oktober 2000, viste en MR-skanning fra september 2000 uændrede forhold siden MR-skanningen den 26. januar 2000.

Nævnet finder det herefter ikke tilstrækkelig godtgjort, at der opstod en senebristning af en af de store overarmsmuskler i højre skulder i februar 2000 som følge af den behandling, modtog af speciallæge i perioden fra den 21. maj 1999 til den 17. februar 2000.