Indberetning af ordination af korttidsvirkende morfika til kronisk smertepatient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 18. oktober 1999 til den 8. juni 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0229510

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 18. oktober 1999 til den 8. juni 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb

var invalidepensionist på grund af ryggener og en psykisk lidelse. Igennem årene havde der været vekslende ryggener, der blev behandlet med gigtmedicin, vægtreduktion, fysioterapi og smertestillende tabletter i form af tablet Anorfin (morfinlignende præparat).

Den 18. oktober 1999 ordinerede læge ved telefonkonsultation 20 tabletter Ketogan på grund af lændehold til .

Den 14. december 1999 aflagde læge et besøg hos , hvor ryggenerne ikke blev omtalt. Læge vurderede, at ved besøget var alkoholpåvirket.

I perioden fra den 6. december 1999 til den 8. juni 2000 ordinerede læge smertestillende medicin i form af Ketogan og Anorfin.

I perioden fra 24. marts til den 15. maj 2000 ordinerede læge beroligende medicin i form af Hexalid og Nozinan og vanddrivende medicin i form af Furix.

var indlagt på i perioden fra den 21. til den 29. maj 2000. I udskrivningsbrevet er anført, at havde et stort forbrug af tablet Ketogan, og det blev tilrådet at forsøge med et langtidsvirkende præparat, hvis der fortsat var behov for morfin.

Indberetningen

Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

At læge ordinerede tablet Ketogan og tablet Anorfin til , der havde en psykisk lidelse, var i behandling med beroligende medicin, og hvor lægen mistænkte et alkoholoverforbrug.

Nævnets afgørelse af indberetningen

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 18. oktober 1999 til den 8. juni 2000. Det skal desuden indskærpes overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse

Det fremgår af medicinkortet, at læge ordinerede 20 tabletter Ketogan den 6., 21. og 30. december 1999 samt den 4. januar 2000, 50 tabletter den 13. marts og 3. maj 2000 samt 100 tabletter den 6. april, 15. maj og 8. juni 2000. Læge ordinerede endvidere 100 tabletter Anorfin den 6. december 1999, 4. og 27. januar samt 28. februar 2000.

Det fremgår af læge s udtalelse, at der var aftalt en aftrapning med tablet Contalgin (smertestillende morfinpræparat med depoteffekt), men blev, inden iværksættelse af behandlingen, indlagt den 27. juni 2000 på grundet psykiske gener.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning af 12. december 1995, at lægen som hovedregel skal være tilbageholdende med at behandle patienter med akutte, recidiverende smerter med stærkere smertestillende medicin baseret på morfin, idet risikoen for etablering af et misbrugsforløb erfaringsmæssig er stor.

Det er nævnets opfattelse, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved at behandle med stærk smertestillende medicin baseret på morfin, i form af tablet Ketogan for akutte rygsmerter og tablet Anorfin for smerter generelt.

Nævnet finder, at læge den 4. januar 2000 burde have iværksat behandling med et langtidsvirkende smertestillende præparat, idet der indenfor den sidste måned var blevet ordineret 3 gange 20 tabletter, hvoraf den sidste gang var den 30. januar 1999, kun 5 dage før.

Det skal desuden indskærpes overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet har lagt vægt på, at nævnet på samme møde har haft fem sager til behandling med samme problematik, hvor der er udtalt kritik af læge .

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne og har afgivet følgende mindretalsudtalelse: Vi finder, at der ikke er grundlag for at indskærpe overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.