Indberetning af ordination af Metadon i tabletform

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af , i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000 i sin konsultation, jf. læge-lovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0229513

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****>, i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000 i sin konsultation, jf. læge-lovens § 13, stk. 2.

 

Hændelsesforløb

havde været stofmisbruger i mange år og siden 1973 været i behandling med Metadon. Hun var endvidere Hepatitis A-, B- og C- positiv, havde kronisk bronchitis, leverlidelse med væske i bughulen (ascites), gigt, klimakterieproblemer og var overvægtig. I 1996 var hun til visitationssamtale i , hvor centret henviste hende til behandling med Metadon hos egen læge.

Herefter fik i 1998 af læge udleveret 100 tabletter Metadon á 5 mg hver torsdag og senere 120 tabletter hver torsdag.

Indberetningen

Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

1. at læge i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000 ordinerede Metadon i form af tabletter og ikke mikstur.

2. at læge ikke journalførte de personlige kontakter med .

Nævnets afgørelse af 1. punkt


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000. Det skal desuden indskærpes overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse


Det fremgår af medicinskemaet, at i perioden fra den 8. januar 1998 til den 28. januar 1999 fik ordineret 100 tabletter Metadon á 5 mg pr uge. Videre fremgår det af skemaet, at i perioden fra den 4. marts 1999 til den 7. september 2000 fik ordineret 120 tabletter Metadon á 5 mg pr uge.

Det fremgår af journalen, at dosis blev øget den 2. marts 1999 på anmodning fra .

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning af 12. december 1995 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, at ved behandling med metadon bør medicinen altid ordineres som mikstur.

Det er nævnets opfattelse, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved i en længerevarende metadonbehandling af at ordinere tablet og ikke mikstur Metadon.

Nævnet har lagt vægt på, at nævnet på samme møde har haft fem sager til behandling med samme problematik, hvor der er udtalt kritik af læge .

Nævnets afgørelse af 2. punkt


Læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 8. januar 1998 til den 7. september 2000.

Begrundelse


Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han har set månedligt, hvor hun bl.a. blev undersøgt for stikmærker. Videre fremgår det, at der har været udført enkelte urinundersøgelser.

Nævnet finder, at de ugentlige kontakter og den månedlige kontrol af stikmærker burde have været journalført.

Det fremgår af læge ´s brev af 26. december 2001, at han fastholder, at notater på journalens medicinliste er et journalnotat på lige fod med de øvrige ordnede optegnelser.

Det er nævnets opfattelse, at denne journalføring ikke er tilstrækkelig for så vidt angår kontrolforanstaltningerne.

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne og har afgivet følgende mindretalsudtalelse: Vi finder, at der ikke er grundlag for at indskærpe overfor læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.