Klage over manglende information forud for operation af kraftig håndsved

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 26. juli og 7. september 2000 på thoraxkirurgisk afdeling, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Sagsnummer:

0229609

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 26. juli og 7. september 2000 på thoraxkirurgisk afdeling, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Hændelsesforløb


Den 26. juli 2000 blev undersøgt på thoraxkirurgisk afdeling, <***> af afdelingslæge . Årsagen til undersøgelsen var, at siden barndommen havde været generet af meget kraftig håndsved. Afdelingslæge gennemgik det indgreb der skulle foretages, forklarede teknikken ved kikkertoperationen i brystkassen.

Den 7. september 2000 blev indlagt med henblik på operation, og samme dag blev hun af afdelingslæge informeret om indgrebet.

Den 8. september 2000 fik foretaget operationen. Ved operationen lavede afdelingslæge tre såkaldte porte på 5 mm, indførte kikkertapparatet, identificerede det nervekompleks, der skulle fjernes, (truncus sympaticus) svarende til 2., 3. og 4. ribben, og overskar derefter nerven. Operationen blev først foretaget på højre side og efterfølgende på venstre side. Efterforløbet var ukompliceret.

Efterfølgende viste operationsresultatet sig at være godt for så vidt angik hænderne, idet der ikke længere var håndsved. Imidlertid var der kommet prikkende fornemmelse, bælteformet over brystkassen og på overarmene, endvidere nedsat svedtendens og nedsat tendens til rødme i venstre ansigtshalvdel.

Ved kontrolbesøg den 12. december 2000 var symptomerne stort set uforandrede.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At afdelingslæge <***> ikke informerede om, at hun også ville miste svedkirtler andre steder end på hænderne.

Det er herved anført, at også har mistet svedkirtler i den ene del af ansigtet, og at det samme gør sig gældende for ryggen og brystet. Endvidere har hun oplyst, at det psykisk har været så generende, at hun har måttet holde op med at spille fodbold.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge <***> har overtrådt § 7 i lov om patienters retsstilling ved sin information af den 26. juli og 7. september 2000 på thoraxkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at blev undersøgt af afdelingslæge <***> den 26. juli 2000 på grund af udtalt håndsved. Afdelingslæge <***> oplyste hende om indgrebet, herunder at det skulle finde sted under fuld bedøvelse.

Det fremgår videre af journalen, at den 7. september blev indlagt på thoraxkirurgisk afdeling, og at hun samme dag fik information om operationen, samt at operationen ikke altid medførte det ønskede resultat.

Det fremgår af afdelingslæge <***>s udtalelse til sagen, at information forud for operationen indeholdte en gennemgang af teknikken ved operationen, samt informationer om, at nogle patienter ikke havde glæde af operationen, og at nogle patienter ville få tør hud, samt at andre ville få øget svedtendens andre steder på kroppen. Endvidere har afdelingslæge <***>s anført, at ikke blev konkret informeret om, at der kunne komme forskel på rødmetendens på de to sider af ansigtet. blev derimod informeret om risikoen for udvikling af såkaldt Horners syndrom (et symptomkompleks bestående af små pupiller, nedhængende øvre øjenlåg og formindsket øjenspalte).

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 6, stk. 1, i lov om patienters retsstilling, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller §§ 8- 10. Af § 3 fremgår det, at der ved behandling blandt andet forstås undersøgelse, diagnosticering og sygdomsbehandling.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af § 6, stk. 3, i lov om patienters retsstilling, at ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 7.

Herudover kan nævnet oplyse, at det ved indgreb for lidelser, der ikke er invaliderende eller ondartede, er vigtigt at få nævnt alle bivirkninger for patienterne, så de selv på et informeret grundlag kan tage stilling til, om de ønsker indgrebet foretaget.

Endelig kan nævnet oplyse, at en operation for håndsved automatisk medfører nedsat svedtendens i ansigtet og den øverste del af overkroppen ned til brystvorterne. Endvidere vil operationen ofte medføre nedsat rødmetendens, hvorimod risikoen for asymmetrisk rødmen er en velkendt om end sjældent bivirkning (størrelsesordenen 3 % - 5 %).

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge burde havde informeret om risikoen for asymmetrisk rødmen, idet der var tale om en lidelse, der ikke var invaliderende eller ondartet.