Klage over forsøg på udlevering af Nobligan Retard i stedet for Mandolgin tabletter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmaceut for hendes behandling af den 11. januar 2001 på Apotek.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den anden farmaceut, der var involveret i ekspeditionen af den 11. januar 2001 på Apotek.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende farmaceut, sendes afgørelsen til apoteker , Apotek, til orientering.

Sagsnummer:

0229701

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2004

Faggruppe:

Farmaceuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere farmaceut <****> for hendes behandling af <****> den 11. januar 2001 på <****> Apotek.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den anden farmaceut, der var involveret i ekspeditionen af <****> den 11. januar 2001 på <****> Apotek.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende farmaceut, sendes afgørelsen til apoteker <****>, <****> Apotek, til orientering.

 

HændelsesforløbDen 10. januar 2001 henvendte sig på grund af smerter til sin praktiserende læge, som ordinerede det smertestillende præparat Mandolgin og sendte recepten til Apotek.

Samme dag konstaterede personalet på Apotek, at Mandolgin 100 mg, 30 stk., ikke var på lager, men at det kunne forventes, at varen ville ankomme den følgende dag.

Den følgende formiddag blev det konstateret, at Mandolgin-præparatet ikke var med forsendelsen, da præparatet var i restordre fra producentens side. Da samme dag henvendte sig på apoteket, tilbød farmaceut at udlevere Nobligan Retard 100 mg, 20 stk. i stedet for. blev vred og fik recepten tilbage, hvorefter han henvendte sig på Apotek og fik udleveret de ønskede Mandolgin-tabletter.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at det fra apoteket blev oplyst, at man var pligtig til at udlevere det billigste produkt, når andet ikke var anført på recepten, men at alligevel fik udleveret det dyreste.

2. at det efterfølgende fra apoteket i stedet blev oplyst, at Mandolgin ikke kunne leveres fra grossisten, hvorefter fik udleveret et tilsvarende produkt.

3. at man på apoteket tilføjede ”Retard” på recepten, hvorefter dette blev forsøgt udleveret til .

Klager har anført, at det kunne have fået alvorlige konsekvenser, hvis han ikke selv var blevet opmærksom på dette.

4. at personalet på apoteket ville udlevere 20 tabletter, uanset recepten lød på 30 tabletter.

Nævnets afgørelse af klagepunkterneFarmaceut har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale ved sin ekspedition af den 11. januar 2001.

Den anden farmaceut, der var involveret ekspedition af den 11. januar 2001 på Apotek, har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende farmaceut, sendes afgørelsen til apoteker , Apotek, til orientering.

BegrundelseDet fremgår af apoteker s udtalelse til sagen, at personalet på Apotek den 10. januar 2001 konstaterede, at den ordinerede medicin Mandolgin 100 mg, 30 stk. ikke var på lager. Personalet forventede dog, at medicinen ville ankomme den følgende dag kl. 7.00, og at medicinen ville kunne udleveres til kl. 9.00, hvilket blev noteret på recepten.

Det fremgår endvidere af apoteker s udtalelse til sagen, at personalet den 11. januar 2001 konstaterede, at Mandolgin-præparatet ikke var med forsendelsen, da præparatet var i restordre fra producentens side.

Ifølge farmaceut havde en kollega noteret på recepten, at kunne tilbydes Nobligan Retard 100 mg, 20 stk. i stedet for det ordinerede præparat.

Farmaceut foreslog derfor ifølge sin udtalelse til sagen, at kunne få udleveret Nobligan Retard i stedet.

Nævnet kan oplyse, at Nobligan Retard er et receptpligtigt smertestillende præparat med forlænget virkningstid, hvorimod Mandolgin er et præparatet med en mere intens, men kortvarig smertestillende virkning.

Nævnet finder på denne baggrund, at den farmaceut, der noterede på recepten, at kunne tilbydes Nobligan Retard i stedet for det ordinerede præparat, burde have afholdt sig herfra.

Nævnet finder ligeledes, at farmaceut burde have undladt at tilbyde Nobligan Retard.