Klage over manglende diagnostik af brud lige over albuen hos et barn

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 24. april og den 2. maj 2000 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, , der var involverede i behandlingen af den 23. april 2000.

Sagsnummer:

0229707

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2002

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 24. april og den 2. maj 2000 på røntgenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, der var involverede i behandlingen af <****> den 23. april 2000.

 

Hændelsesforløb


Den 23. april 2000 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , efter at være faldet ned fra en gynge, hvorved han havde slået højre håndled. Lægerne foretog en røntgenundersøgelse, og røntgenbillederne blev beskrevet af afdelingslæge , der konstaterede brud på begge underarmsknogler over håndleddet.

Bruddet blev samme dag opereret af reservelæge . Operationen omfattede påpladssætning af bruddet og anbringelse af såkaldte K-tråde. Umiddelbart før operationen foretog reservelæge en røntgenundersøgelse af højre albue, hvorved han ikke fandt tegn på brud eller ledskred i albueleddet. Operationen forløb uden komplikationer, og efterfølgende blev der anlagt en gipsbandage.

Inden udskrivelsen den 24. april 2000 blev der foretaget fornyet røntgenundersøgelse af højre underarm samt af højre albueled, som ikke tidligere var blevet røntgenundersøgt. Røntgenbillederne blev beskrevet af afdelingslæge , der konstaterede, at bruddet i underarmsknoglerne var påpladssat i god stilling ved hjælp af to stifter. blev udskrevet den 27. april 2000.

Den 2. maj 2000 fik foretaget fornyet røntgenundersøgelse af højre underarm. Røntgenbillederne blev atter beskrevet af afdelingslæge , som konstaterede en uændret stilling af bruddet.

Efterfølgende kontrolundersøgelser viste fortsat god stilling og heling af bruddet. Den 30. maj 2000 blev K-trådene fjernet, hvorefter blev behandlet med cirkulær gips i 2 uger.

Ved ambulant kontrol den 13. juni 2000 blev der konstateret bevægelsesindskrænkning i højre albue i alle retninger. Ved fornyet ambulant kontrol den 27. juni 2000 var fortsat generet af bevægelsesindskrænkning i højre albue. Ved gennemgang af de foretagne røntgenbilleder blev det konstateret, at der forelå et brud på højre overarm lige over albuen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

at lægerne overså et brud i s albue, som således ikke blev behandlet.

Klager har anført, at efterfølgende havde vanskeligheder ved at strække og bøje sin arm.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 24. april og den 2. maj 2000 på røntgenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

De læger på ortopædkirurgisk afdeling, , der var involverede i behandlingen af den 23. april 2000, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at afdelingslæge ved røntgenundersøgelsen den 23. april 2000 konstaterede, at havde pådraget sig brud på begge underarmsknogler over håndledet.

Det er nævnets opfattelse, at der ved beskrivelsen af røntgenbilledet af 23. april 2000 af højre håndled på relevant vis blev påvist et forskudt brud på såvel albuebenet som spolebenet.

Det fremgår desuden af journalen, at bruddet samme dag blev opereret af reservelæge . Umiddelbart før operationen blev s højre albue gennemlyst, hvorved reservelæge ikke fandt tegn på brud eller ledskred i albueleddet. Operationen omfattede påpladssætning af bruddet og anbringelse af såkaldte K-tråde. Operationen forløb uden komplikationer, og efterfølgende blev der anlagt en gipsbandage.

Det er nævnets opfattelse, at det i et tilfælde som det foreliggende er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at foretage operativ påpladssætning samt fæstning af bruddet med 2 K-tråde.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at der kan forekomme brud og ledskred i et barns albueregion efter et fald, men at det er en særdeles sjælden komplikation, at der forekommer samtidig forskudt brud af spole- og albuebenet samt brud/vækstskiveskred i overarmsknoglen i samme side.

Dagen efter operationen blev der ifølge journalen foretaget en røntgenkontrolundersøgelse af højre underarm og albueled med henblik på at vurdere stillingen i det opererede brud på underarmen og med henblik på at få en bedre fremstilling af højre albueled. Røntgenbillederne blev beskrevet af afdelingslæge , der konstaterede, at bruddet i underarmsknoglerne var påpladssat i god stilling ved hjælp af to stifter.

Det er nævnets opfattelse, at der på røntgenbillederne fra den 24. april 2000, trods de atypiske projektioner, kan konstateres et skrå- og tværbrud i overarmsknoglen (humerus) cirka 2½ cm over albueleddet med let forskydning og rotation.

Det fremgår endvidere af journalen, at afdelingslæge ved en røntgenkontrolundersøgelse den 2. maj 2000 beskrev bruddet på højre underarm som værende i uændret stilling.

Det er nævnets opfattelse, at bruddet på højre overarmsknogle ved kontrolrøntgenundersøgelsen den 2. maj 2000 er synligt i sideplan, men sløret af den anlagte vinklede bandage. Diagnosticeringen af det aktuelle brud kompliceres dog af samtidige og åbenlyse brud på begge underarmsknogler.

Nævnet finder imidlertid, at afdelingslæge , som radiologisk speciallæge burde have konstateret bruddet på den nederste del af overarmsknoglen den 24. april og den 2. maj 2000.