Indberetning af udredning af medicinering forud for eventuel operation for godartet hjernesvulst

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 24. februar 1999 i neurokirurgisk ambulatorium, .

Sagsnummer:

0230009

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 24. februar 1999 i neurokirurgisk ambulatorium, <****>.

 

HændelsesforløbDen 7. februar 1999 blev indlagt på neurokirurgisk afdeling, , på grund af krampetilfælde. Hun havde haft 1-2 anfald godt et år tidligere. En CT-scanning viste forandringer forenelige med en sædvanligvis godartet svulst udgået fra hjernehinderne (meningeom).

Den 11. februar 1999 blev udskrevet til fortsat kontrol hos egen læge, idet man afventede svar fra s neurologiske afdeling med henblik på en eventuel operation af hjernesvulsten.

Den 24. februar 1999 blev undersøgt af afdelingslæge , neurokirurgisk ambulatorium, , som konkluderede, at der kunne tilbydes operation.

Den 24. marts 1999 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , da hun havde udviklet betændelse i højre albue, og den 31. marts 1999 blev hun opereret herfor.

Den 10. maj 1999 blev indlagt på på grund af urinvejsinfektion, lungebetændelse og væskede sår på albuen. Det blev konkluderet, at dette skyldtes bivirkninger til en langvarig behandling med Prednisolon i højdosis.

s almentilstand var så svækket, at hun hurtigt sløjede af og døde den 15. maj 1999.

IndberetningSundhedsstyrelsen har fundet grundlag for at indberette følgende:

• at afdelingslæge ikke forsøgte at få afklaret s medicinering ved undersøgelsen den 24. februar 1999, idet hun ikke selv var i stand til at redegøre for den medicin, hun indtog.

Nævnets afgørelseAfdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 24. februar 1999.

BegrundelseDet fremgår af journalen fra den 8. februar 1999, at blev vurderet af en neurologisk speciallæge, som foreslog behandling med binyrebarkhormon (Prednisolon) i højdosis i tre til fire dage og efterfølgende en langsom nedtrapning. blev samme dag sat i behandling med Prednisolon i højdosis samt krampeforebyggende medicin.

Det fremgår af journalen fra den 24. februar 1999, at var påbegyndt behandling med Prednisolon, som ifølge de medsendte papirer muligvis var trappet ud sidenhen. havde imidlertid ikke helt hold på medicineringen. Ved sin undersøgelse fandt afdelingslæge klinisk upåvirket og uden tegn på forhøjet tryk i hjernen.

Idet behandlingen med Prednisolon var påbegyndt af speciallæge i neurologi, som havde forslået en nedtrapningsplan og en vedligeholdelsesdosis, og fordi afdelingslæge alene undersøgte i forbindelse med forambulant undersøgelse for at tage stilling til operationsindikationen, er det nævnets opfattelse, at det ikke kan forventes, at han ved sin undersøgelse sikrede, at den af neurologen forslåede plan blev holdt.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.