Klage over manglende information om diagnoseovervejelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling og information af den 10. august 2001 på skadestuen, .

Sagsnummer:

0230010

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling og information af <****> den 10. august 2001 på skadestuen, <****>.

 

HændelsesforløbDen 10. august 2001 mærkede et smæld i overarmsmuskulaturen, da han greb fat i en døråbning, idet han var ved at snuble. kontaktede samme dag skadestuen, , hvor han blev undersøgt af reservelæge .

Den 5. september 2001 henvendte sig til egen læge på grund af smerter og nedsat kraft i venstre overarm. Ved en undersøgelse blev der fundet nedsat kraft ved rotation af underarmen (supination/pronation) samt ved bøjning i albuen (fleksion). Der blev 7-8 cm over albuebøjningen endvidere fundet ømhed og fortykkelse af overarmsmusklen.

Den 3. september 2001 blev undersøgt på ortopædkirurgisk ambulatorium, , hvor der blev fundet klinisk tegn på sprængning af den yderste sene af overarmsmuskulaturen (klinisk distal bicepsseneruptur). Han var blevet henvist fra en læge på sygehuset, som i anden forbindelse havde undersøgt hans hænder, da han ved en brandslukning havde fået disse forbrændt. Det blev vurderet, at operation eller tilbageflytning (re-insertion) af senen formentlig ikke længere var muligt, idet muskelsenekanalen (bicepstunnelen) ville være aflukket på det pågældende tidspunkt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 10. august 2001 ikke blev undersøgt tilstrækkeligt.

Det er herved anført, at det på skadestuen blev fundet, at det drejede sige om fibersprængninger, men at det senere viste sig, at det drejede sig om en senesprængning.

Det er endvidere i partshøringen anført, at han burde have været informeret om, at det kunne være en overrivning af en sene, og hvordan han skulle forholde sig, eller at han burde have sendt ham til en nærmere undersøgelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse af den 10. august 2001.

Reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 10. august 2001.

Begrundelse


Det fremgå af journalen den 10. august 2001, at reservelæge fik oplyst, at pludselig havde mærket et smæld i venstre overarm og efterfølgende havde følt smerte svarende til den nederste del af overarmsmuskulaturen (musculus biceps). Der var dog fortsat fri bevægelighed af armen. Ved sin undersøgelse fandt reservelæge ingen sideforskel af muskulaturen på venstre og højre side. Der var ømhed af den nederste tredjedel af overarmsmuskulaturen (muskulus biceps brachii) på venstre side men ingen ømhed svarende til den albuenære del af den store underarmsknogle (proximale radius). Der var endvidere ingen ømhed langs senen til det lange hoved af overarmsmuskulaturen (caput longum senen), og der var god kraft over albuen ved bøjningen (flexion) heraf.

Det fremgår endvidere af journalen, at reservelæge skønnede, at der var tale om en fibersprængning, idet han ikke fandt tegn på læsion af senen. Han observerede, at brugte armen forholdsvis frit og uden at have kraftige smerter.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge på relevant vis har været opmærksom på, at der kunne foreligge en overrivning af en sene og således har undersøgt for ømhed svarende til den øverste del af spolebenet, hvor senen er fastsiddende. Da der var god kraft ved bøjning over albuen, forelå der på undersøgelsestidspunktet ikke tydelige tegn på, at der kunne foreligge en total senelæsion. Det er derfor nævnets opfattelse, at det er sandsynligt, at der har været tale om delvis overrivning af senen, som i løbet af de efterfølgende dage har udviklet sig til en total overrivning.

Nævnet kan hertil oplyse, at en overrivning af en sene bør opereres indenfor en uge, idet senen ellers har trukket sig for langt tilbage.

Idet reservelæge alene overvejede, at der kunne være tale om en overrivning af en sene, men konkluderede, at det var en fibersprængning, finder nævnet, at det ikke var relevant at informere om overvejelsen.

Nævnet finder på denne baggrund, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling og information af den 10. august 2001.