Indberetning om manglende reaktion på pludselig bevidsthedstab, ledsaget af svær hovedpine.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 2. og den 7. februar 2001 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0230015

Offentliggørelsesdato:

20. april 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 2. og den 7. februar 2001 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

havde efter det oplyste i det væsentligste tidligere været rask, men havde i 1997 en episode med skulder- nakkesmerter. Der blev ved lægelig undersøgelse gjort fund, der tydede på indskrænket bevægelighed i halsrygsøjlen og muskelinfiltrationer, der blev behandlet med smertestillende medicin og fysioterapi. Der var tilsyneladende ikke disposition til hovedpine, migræne eller lignende.

Den 2. februar 2001 kontaktede praktiserende læge , idet hun fem dage tidligere havde oplevet et blackoutlignende tilfælde med stærk svimmelhed og sortnen for øjnene med efterfølgende influenzalignende symptomer, muskelsmerter i ryggen med udstråling til benene samt svimmelhed. Der havde siden tilfældet været konstant trykkende hovedpine. Efter det af læge oplyste, havde et par dage senere slået hovedet mod en bildør.

Ved konsultationen den 2. februar 2001 blev der foretaget delvis neurologisk undersøgelse (forsigtig gang, normale dybe reflekser, ingen lammelser, normale og ens pupiller) samt rygundersøgelse. Der var udtalt ømhed af muskulatur langs rygsøjle samt tegn på påvirkning af rygsøjle (positiv springing test samt dunkeømhed på processi spinosi). Blodtrykket var normalt (123/80).

blev tilrådet nogle dages rekreation, ligesom der blev aftalt kontrol ca. en uge senere.

Ved konsultationen den 7. februar 2001 var tilstanden helt uændret, ligesom der var uændret hovedpine. Læge henviste derpå til undersøgelse ved neurolog.

Læge har oplyst til sagen, at der ved konsultationerne ikke blev foretaget laboratorieundersøgelser mv., ligesom han ikke havde mistanke om en pludselig blødning i hjernen.

Den 5. marts 2001 blev fundet død i hjemmet.

Ved obduktionen fandtes en bristet udposning på en af hjernens pulsårer, blødning under den bløde hjernehinde og heraf følgende blod- og væskeopstemning i hjernen.

Sundhedsstyrelsens indberetning
Sundhedsstyrelsen har indberettet læge s undersøgelse og behandling af den 2. og den 7. februar 2001.

Nævnets afgørelse af indberetningen
Læge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 2. og den 7. februar 2001 i sin konsultation, jf. lægelovens § 6.

Begrundelse
Det fremgår, at afdøde tidligere havde været rask, og specielt ikke havde nogen hovedpinelidelser eller anfaldsvise neurologiske sygdomme.

Hun havde fem dage før konsultationen hos læge den 2. februar 2001 været akut dårlig med bevidsthedstab. Efter dette klagede hun over svær hovedpine.

Det fremgår af læge s journal og udtalelse til sagen, at han ved sin undersøgelse mistænkte en reumatologisk lidelse.

Læge så på ny den 7. februar 2001 og fandt tilstanden uændret, hvilket førte til en henvisning til praktiserende neurolog. På henvisningssedlen anførte han: "Siden symptomdebut konstant døgnet rundt varende dundrende hovedpine".

Nævnet har lagt vægt på, at det beskrevne forløb er karakteristisk for et såkaldt "warning leak", det vil sige en forvarsel i form af en lille blødning under den bløde hjernehinde, som forløber for en senere mere massiv blødning.

Nævnet kan oplyse, at et bevidsthedstab opstået akut kombineret med en svær hovedpine under ingen omstændighed kan repræsentere en reumatologisk lidelse. En svær, dundrende hovedpine, som fortsætter flere uger efter et akut bevidsthedstab, kan ikke repræsentere en kronisk eller godartet neurologisk lidelse.

På denne baggrund finder nævnet, at læge allerede den 2. februar 2001 burde have konfereret med en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling.

Ved den fornyede konsultation den 7. februar 2001 medførte læge s erkendelse af, at der måtte være tale om en neurologisk lidelse heller ikke en adækvat reaktion, idet han henviste til en praktiserende speciallæge i neurologi, selv om det havde været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at konferere med en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling.