Klage over tandlæges afslag på anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 17. oktober 2001 i klinikken, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0230204

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2004

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 17. oktober 2001 i klinikken, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

 

Hændelsesforløb


I begyndelsen af oktober 2001 henvendte sig telefonisk til i sin tidligere tandlæge, s klinik og anmodede om aktindsigt i sin journal, som tandlægen havde i sin besiddelse.

Tandlæge imødekom ikke anmodningen om udlevering af journalen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At tandlæge i oktober 2001 har afslået s anmodning om aktindsigt i journalmateriale vedrørende hende.

Det er herved anført, at gentagne gange har anmodet tandlæge om aktindsigt, og at han har nægtet af udlevere kopi af journal og røntgenbilleder. Dette er sket både når selv personligt og hendes nuværende tandlæge med hendes accept har henvendt sig for at få udleveret materialet.

Nævnets afgørelse af sagen


Tandlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20 i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal i oktober 2001 i klinikken.

Begrundelse


Tandlæge har til sagen oplyst, at han den 17. oktober 2001 ikke imødekom anmodning om udlevering af hans journal, idet han i stedet tilbød , at hun kunne gennemse journalerne i hans praksis.

Patientklagenævnet kan oplyse, at i de situationer, hvor en sundhedsperson må gå ud fra, at en patient har brug for hjælp til at forstå indholdet af en journal, som er i sundhedspersonens besiddelse, skal der tilbydes hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at sundhedspersonen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå dette tilbud, hvorefter patienten har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi af sin journal, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen måtte finde det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden faglig vejledning.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at tandlæge ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt, idet han i henhold til lovgivningen på anmodning herom var forpligtet til den 17. oktober 2001 at udlevere journalen, som var i hans besiddelse.

Nævnet finder endvidere på baggrund af udtalelse af 26. marts 2002 fra ægtefælles nye tandlæge, hvoraf fremgår, at der ikke er anmodet om journalmateriale, da ikke har været set på klinikken endnu, ikke grundlag for kritik for så vidt angår manglende udlevering af journal til ny tandlæge.