Klage over manglende opfølgning på mikroskopisvar med kræftdiagnose

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 14. december 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge for hendes behandling af i december 2000 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0230212

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. december 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for hendes behandling af <****> i december 2000 på kirurgisk afdeling, <****>.

 

Hændelsesforløb


, der var 58 år, havde siden 1998 været patient på kirurgisk afdeling, , hvor der havde været udført behandling og kontrol efter godartede, overfladiske svulster i urinblærens slimhinde.

Ved en kontrolkikkertundersøgelse, der blev foretaget ambulant den 8. december 2000, fandt man en ½ cm stor godartet udseende polyp frit svævende i blæren. Polyppen blev samme dag blev sendt til mikroskopisk vævsundersøgelse.

Svaret på vævsprøven fra patologisk afdeling kom den 14. december 2000 og viste, at der var tale om prostatakræft.

modtog ingen information om mikroskopisvaret fra kirurgisk afdeling, førend han var til kontrol den 6. april 2001, hvor han blev informeret om fundet af prostatakræft.

Samme dag blev der foretaget en rektal undersøgelse af endetarmen, hvor man fandt, at prostata var forstørret. Der blev endvidere foretaget en blodprøve (S-PSA), som i sammenhæng med de øvrige undersøgelser pegede på blærehalskirtelkræft. Der blev herefter henvist videre med henblik på den videre udredning og behandling.

Udredningen af viste, at der var tale om en irregulær prostatakræft.

Klagen


Der er klaget over følgende:

- At lægerne ikke reagerede på, at der ved undersøgelse den 8. december 2000 blev fundet mistanke om kræft i prostata, og at ikke blev informeret om undersøgelsesresultatet før den 6. april 2000.

har herunder anført, at det har kunne betyde en forværring af sygdommen, at der ikke på et tidligere tidspunkt blev iværksat behandling.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. december 2000 på kirurgisk afdeling, .

Administrerende overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i december 2000 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Ifølge journalen skulle til kontrol i ambulatoriet 4 måneder efter undersøgelsen den 8. december 2000, med mindre resultatet fra vævsprøven gav anledning til andet.

Det fremgår af mikroskopibeskrivelsen, at kræft diagnosen var klar og uden forbehold. Svaret blev afgivet 3 dage efter registrering af prøven fra patologiafdelingen.

Administrerende overlæge har oplyst, at afdelingen ikke havde nedskrevne retninglinier for opfølgning på prøvesvar, men at den faste rutine var, at mikroskopisvar blev lagt til underskrift hos den specialeansvarlige overlæge, som ved sine initialer kvitterede, for at svaret var set, og at de nødvendige konsekvenser blev taget.

Det fremgår af mikroskopisvaret fra den 14. december 2000, at overlæge har kvitteret med sine initialer.

Det er derfor nævnets vurdering, at den uskrevne instruks virkede, da mikroskopisvaret blev set og vurderet af den specialeansvarlige overlæge .

Nævnet kan oplyse, at der ikke foreligger et krav om, at alle procedure skal være nedskrevet i en instruks.
Herefter finder nævnet ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge for, at der ikke forelå en nedskrevne og sikkert implementerede retningslinier for opfølgning på prøvesvar.

Overlæge har oplyst, at han har set svaret, og har understreget diagnosen kræft i blærehalskirtelen med rødt. Han har dog oplyst, at han formentlig har udbedt sig journalen, men aldrig fik den forelagt.

Det er nævnets vurdering, at der på baggrund af svaret burde være iværksat yderligere undersøgelser og behandling, hvorved ville være blevet informeret om prøvesvaret.

Nævnet finder herefter, at overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. december 2000 ved ikke at have fulgt op på mikroskopisvaret.