Klage over manglende information forud for behandling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i anæstesiologi for hans information af i forbindelse med behandlingen den 12. september 2000 i hans klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i anæstesiologi for hans behandling af i perioden fra den 4. september til den 19. oktober 2000 i hans klinik.

Sagsnummer:

0230218

Offentliggørelsesdato:

20. april 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i anæstesiologi <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 12. september 2000 i hans klinik, jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i anæstesiologi <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 4. september til den 19. oktober 2000 i hans klinik. 

Hændelsesforløb


, der var 30 år, var den 4. september 2000 til konsultation hos speciallæge i anæstesiologi på grund af spændinger og smerter i højre side af panden.

Speciallæge fandt efter foretagen undersøgelse, at muskelspændinger i højre nakke og skulder var den mest sandsynlige årsag til s symptomer, og han iværksatte behandling herfor.

Efter 2 behandlinger oplyste , at der var smerte efter behandlingen, og at denne ikke syntes at virke. Speciallæge fandt, at fortsat var meget anspændt, hvorfor han iværksatte behandling af en øm smuttende streng over øjenbrynet samt et ar tæt herpå.

Den første blokadebehandling i panden blev givet den 12. september 2000. Ved konsultation den 21. september 2000 oplyste , at der var sket en bedring, hvilket ligeledes var tilfældet ved de følgende konsultationer.

Efter den første behandling fik et blodunderløbent mærke i panden (hæmatom) på cirka 1½-2 cm i diameter.

Ved konsultation den 19. oktober 2000 havde det fortsat bedre, og da speciallæge konstaterede en minimal fordybning i huden i panden, oplyste han dette til , idet han forklarede, at det kunne skyldes anvendelsen af binyrebarkhormon, hvorfor han anbefalede at fortsætte behandlingen udelukkende med indsprøjtning af lokalbedøvelse.

afsluttede den 16. november 2000 ved telefonisk henvendelse behandlingen hos speciallæge .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1.At der ikke forud for behandlingen blev givet tilstrækkelig information om behandlingen og dens bivirkninger.

2.At speciallæge ikke forud for behandlingens iværksættelse indhentede tilstrækkelig information om s anden behandling og medicinske historie.

3.At der i forbindelse med behandlingen opstod gener eller bivirkninger.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 og § 7 ved sin information til forud for behandlingens iværksættelse.

Begrundelse


Ifølge journalen spurgte speciallæge ved den første konsultation den 4. september 2000 om hun led af allergi, hjertesygdomme eller fik fast medicin, hvilket ikke var tilfældet. Videre fremgår af journalen, at sov uden hovedpude, og at hun havde været udsat for en rideulykke 11/2 år tidligere.

På dette grundlag finder nævnet, at speciallæge optog en relevant og tilstrækkelig sygehistorie forud for behandlingens iværksættelse.

Speciallæge fandt ifølge journalen efter foretagen undersøgelse 2 mulige årsager til s smerter.

Forud for iværksættelse af behandling af muskelsmerter i nakke og skulder informerede speciallæge , ifølge hans udtalelse til sagen, om, at han ved behandling af muskelspændinger kun brugte injektioner bestående af lokalbedøvelse uden binyrebarkhormon, mens behandling af sener, led, ar med videre indeholdt injektion med binyrebarkhormon. Informationen blev ifølge udtalelsen ikke journalført, da der var tale om standardprocedure.

Der fremgår intet af journalen om, at der blev givet information, som beskrevet af speciallæge .

Der er ikke øvrige oplysninger i sagen, der kan underbygge, at der blev givet en sådan information, og nævnet må på baggrund af det således foreliggende lægge til grund, at der ikke blev givet denne information.

Nævnet kan oplyse, at i henhold til lov om patienters retsstilling må ingen behandling indledes uden patientens informerede samtykke. Derved forstås blandt andet, at patienten har ret til forud for iværksættelse af behandling at modtage information om risikoen for bivirkninger ved behandlingen. Patienten kan herefter på baggrund af den modtagne information give sit samtykke til, at behandlingen indledes.

har i sin klage oplyst, at hun ikke fik information om, at der efter behandling med binyrebarkhormon kan opstå misfarvning og brune pletter ved solbadning og solarium, hvilket ville have haft betydning for hende, da hun lider af eksem og regelmæssigt går i solarium.

Det fremgår endvidere ikke af journalen, at speciallæge forud for iværksættelse af behandling med injektion af binyrebarkhormon i ansigtet har informeret om denne behandling og bivirkningerne herved.

Nævnet kan videre oplyse, at der forud for iværksættelse af behandling med binyrebarkhormon bør gives information om, at der kan komme forandringer i huden, og at gentagne injektioner kan fremkalde vævsdød (nekrose).

Det er nævnets vurdering, at det ikke ville have være tilstrækkeligt, såfremt speciallæge forud for iværksættelse af behandlingen af muskelspændingerne i skulderen informerede om, at der tilsættes binyrebarkhormon ved behandling af sener, led, ar etc.

Det er videre nævnets vurdering, at burde have fået oplyst, at behandlingen var tilsat binyrebarkhormon, da der blev startet behandling i panden, og derudover burde hun have fået oplysninger om eventuelle bivirkninger. På baggrund af disse oplysninger kunne hun have vurderet, om hun ville have behandlingen, og samtidig ville der også have været mulighed for at få besvaret supplerende spørgsmål.

Sammenfattende finder nævnet således anledning til kritik af speciallæge , idet der ikke forud for iværksættelse af behandlingen dels af musklerne og dels af panden blev givet tilstrækkelige informationer om behandlingen.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af .

Begrundelse


Ifølge journalen fandt speciallæge 2 mulige årsager til s smerter, nemlig muskelspændinger (myoser) i højre nakke og skulder samt en øm smuttende streng over øjenbrynet og i få millimeters afstand herfra et næsten usynligt ar parallelt med nævnte streng. Da speciallæge fandt, at muskelspændingerne var den mest sandsynlige årsag til s symptomer, behandlede han disse først

Da denne behandling ikke havde afhjalp generne iværksatte speciallæge behandling af arret i panden.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant, at iværksætte behandling som foretaget.

Nævnet finder således ikke anledning til kritik af speciallæge for selve den foretagne behandling, idet denne blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.