Klage over manglende information om resultatet af en brystforstørrende

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 20. april 2000, på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans information til , den 13. april 2000, på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritiserer speciallæge i for hans behandling af s anmodning om aktindsigt i sin journal, som blev modtaget i hans klinik den 1. juni 2001.

Sagsnummer:

0230222

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 20. april 2000, på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information til <****>, den 13. april 2000, på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritiserer speciallæge i <****> for hans behandling af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, som blev modtaget i hans klinik den 1. juni 2001.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 13. april 2000 til speciallæge i , fordi hun ønskede sine bryster løftet og en lille protese i.

Den 20. april 2000 blev opereret i fuld bedøvelse. Ved konsultation den 24. april 2000 fandtes proteserne i ens højde. Stingene blev fjernet.

Ved konsultation den 14. marts 2001 var det venstre bryst blevet hårdt og havde trukket sig op. Der blev foretaget sprængning af kapseldannelsen, hvorved der blev opnået symmetri og ens blødhed i brysterne.

Ved konsultation den 9. maj 2001 var der atter kapseldannelse i venstre bryst, der blev behandlet med sprængning, men med dårligere resultat end den 14. marts 2001.

Ved udateret skrivelse, ifølge afsendt den 23. maj 2001, anmodede om aktindsigt i sin journal hos speciallæge . Anmodningen blev modtaget den 1. juni 2001.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At brystoperationen den 20. april 2000 ikke blev udført korrekt.

2. At ikke har modtaget information om det forventede resultat af operationen. har oplyst, at brysterne efterfølgende er blevet skæve, at de er blevet større end forventet, og at det bobler, når det bliver varmt i det venstre bryst, og at hun har smerter i det højre bryst.

3. At har bedt om aktindsigt i journalen den 23. maj 2001, og at dette ikke er blevet imødekommet endnu. (Klagen blev indsendt den 11. juli 2001)

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 20. april 2001.

Begrundelse


Ifølge journalen blev proteserne ved indgrebet anbragt under musklen. Der blev taget hensyn til, at furen under brystet skulle bringes længere nedad, ved indlægningen af proteser, og der blev taget hensyn til, at der skulle være symmetri omkring brystbenet, samt at proteserne blev placeret ens.

Ifølge journalen forløb operationen uden komplikationer.

har oplyst, at hun fornemmede, at der var forskel i højden på de to sider umiddelbart efter operationen.

Efter nævnets vurdering er der ved inspektion af billederne taget før operationen også en lille forskel på de to bryster, hvor det højre antydningsvis er mere undertungt end det venstre.

Nævnet kan oplyse, at en sådan lille forskel vil synes større, når der kommer proteser i, og det er ikke en forskel, som kan udslettes.

har endvidere fremført, at det højre bryst bobler, når det bliver varmt.

Nævnet kan oplyse, at bobler uden på huden kan opstå i det yderste hudlag, når huden pludselig bliver udsat for varme, samtidig med at det er tryk indefra. Nævnet har ikke grundlag for at vurdere om, der er sammenhæng mellem, at brystet bobler op og den indlagte protese.

Patientklagenævnet finder herefter, at speciallæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin operation af den 20. april 2000.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 13. april 2000.

BegrundelseIfølge journalen blev den 13. april 2000 informeret mundtligt og skriftligt om komplikationer og risici i forbindelse med indlæggelse af proteserne. Endvidere blev , ifølge journalen, specielt informeret om muligheden for kapseldannelse, der kunne medføre, at proteserne måtte udskiftes eventuelt med silikoneproteser.

Ifølge journalen udvalgte de ønskede proteser (2 gange 420 ml PVP).

Nævnet kan oplyse, at kapseldannelse er en kendt komplikation efter indoperering af brystproteser. Når kapseldannelsen forekommer, kan der ske en tilsyneladende forskubbelse af protesen. Kapseldannelsen kan være forskellig på de forskellige sider, og protesen kan derfor synes placeret forskelligt.

Patientklagenævnet finder herefter, at speciallæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information til den 13. april 2000.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin behandling af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

BegrundelseNævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Ved udateret skrivelse, ifølge afsendt den 23. maj 2001, anmodede hun om aktindsigt i sin journal hos speciallæge .

Det fremgår af journalen, at s anmodning blev modtaget af speciallæge den 1. juni 2001. Det fremgår endvidere af journalen, at der samme dag blev sendt en kopi af journalen til hende.

Ifølge har hun ikke modtaget denne kopi.

På baggrund af oplysningerne i journalen finder Patientklagenævnet det godtgjort, at speciallæge afsendte en kopi af journalen den 1. juni 2001 til . Speciallæge har efter nævnets opfattelse ikke haft anledning til at antage, at ikke modtog denne kopi, førend han den 26. juni 2001 modtog endnu en anmodning om aktindsigt, hvorpå han den 5. juli 2001 fremsendte en ny kopi af journalen til .