Klage over fejl i forbindelse med kemoterapibehandling ved hjælp af Port-a-kath kateter.

Hændelsesforløb fik i november 1999 konstateret brystkræft...

Sagsnummer:

0230229

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Hændelsesforløb <****> fik i november 1999 konstateret brystkræft...

Hændelsesforløb


fik i november 1999 konstateret brystkræft, og der blev efter fjernelse af brystet iværksat (adjuverende) kemoterapibehandling. Kemoterapibehandlingen blev givet intravenøst hver 3. uge, med i alt 9 behandlinger.

Til brug ved kemoterapibehandlingen blev der den 21. juli 2001 på en kirurgisk afdeling anlagt et kateter (Port-a-kath). Kateteret blev anvendt til første kemoterapibehandling samme dag. Den 10. og den 31. august 2001 blev der igen givet kemoterapibehandling igennem kammeret uden problemer.

Den 21. september 2001 var der ved kontrol af systemet ikke frit tilbageløb, og ved kontrastindsprøjtning i kammeret blev kontrasten placeret uden for kammeret. Der blev derfor ikke givet kemobehandling igennem kammeret.

Port-a-kath systemet skulle den 19. oktober 2000 skiftes, og det blev ved gennemlysning fundet, at kateteret og porten var skilt fra hinanden, og at kateteret lå i et lungekar. Den 25. oktober 2001 blev det løsrevne kateter fjernet på hjertemedicinsk afdeling, .

har siden ophør med kemoterapibehandlingen været generet af ledsmerter og muskelspændinger.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At der blev begået fejl i forbindelse med kemoterapibehandling.

Nævnets afgørelse af klagen


De læger, der har været involveret i behandlingen af , har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at kemoterapi som regel gives gennem en blodåre (vene) på armen. Visse typer af kemoterapi, heriblandt specielt med stoffet Epirubicin, som indgår i standardbehandling ved brystkræft, er meget giftigt for vævet (vævstoksiske). Det betyder, at udslip i selv meget små mængder gennem den åre, som stoffet gives i, kan medføre omfattende vævsskade, som kræver plastikkirurgisk indgreb.

Videre kan nævnet oplyse, at Epirubicin i de tilfælde, hvor patienten ikke har veludviklede overfladiske vener på armen, indgives gennem et såkaldt port-a-cath, som er et metalkammer, hvis ene væg består af en tyk silikone membran. Kammeret indopereres under huden, som regel på brystvæggen, og forbindes via en tynd slange til en større vene i nærheden af nøglebenet. Kemoterapien kan herefter gives via kammeret ved at stikke en kanyle igennem huden og ned gennem silikonemembranen. At systemet fungerer, som det skal, kontrolleres ved, at der er frit indløb og tilbageløb af saltvand før hver indgift af kemoterapi.

Nævnet finder således, at det var relevant at anlægge et port-a-kath system på til indgift af kemoterapibehandling.

Port-a-kath systemet var velfungerende ved de første kemoterapibehandlinger. Man blev den 21. september 2001 blandt andet på baggrund af s iagttagelser opmærksom på, at kateteret ikke fungerede, og der blev ikke givet kemoterapibehandling i port-a-kath systemet, da man erfarede, at dette ikke fungerede.

Ifølge journalen var der under forløbet sket en løsning af slangen fra kammeret.

Nævnet kan oplyse, at dette er en kendt, men meget sjældent forekommende teknisk fejl ved systemet.

Det er nævnets vurdering, at dette intet har at gøre med indgiften af kemoterapien.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af de læger, der var involveret i behandlingen , idet den foretagne behandling blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.