Klage over at fysioterapeut forcerede genoptræning af achillessene

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut for hans optegnelser vedrørende behandlingen af i perioden fra den 29. januar til den 19. februar 2001, jfr. lov om terapiassistenter § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut for hans behandling af i perioden fra den 29. januar til den 19. februar 2001.

Sagsnummer:

0230402

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2002

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hans optegnelser vedrørende behandlingen af <****> i perioden fra den 29. januar til den 19. februar 2001, jfr. lov om terapiassistenter § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 29. januar til den 19. februar 2001.

 

DISSENS:
Afgørelsen er truffet af et flertal af nævnsmedlemmer. To nævnsmedlemmer har afgivet mindretalsudtalelse:

Disse 2 nævnsmedlemmer finder, at der ikke er grundlag for kritik af fysioterapeut s optegnelser af behandlingen. Efter en konkret vurdering findes det imidlertid at have været hensigtsmæssigt, om fysioterapeut i sine optegnelser havde anført beskrivelser af de anvendte tests forud for videreførelsen af den fysioterapeutiske behandling, samt hvorledes den fysioterapeutiske behandling, herunder de anvendte øvelser, var udført.