Klage over manglende information af forældremyndighedens indehaver

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hans behandling af den 6. august 2001 hos , jf. lov om tandlæger § 12.Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge , at udvise større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hans information til den 6. august 2001.

Sagsnummer:

0230504

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. august 2001 hos <****>, jf. lov om tandlæger § 12.

Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge <****>, at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hans information til <****> den 6. august 2001.

Hændelsesforløb

, der var 17 år, var den 6. august 2001 hos , hvor han blev behandlet af tandlæge , der skulle lægge en fyldning i 6+ (første store kindtand i højre side af overkæben). I stedet blev der lagt en lokalbedøvelse til +6 (første store kindtand i venstre side af overkæben), og tandlæge begyndte at udbore en sølvfyldning i tanden. Da han opdagede, at han behandlede den forkerte tand, lagde han en plastfyldning i +6. Derefter blev 6+ behandlet som planlagt.

Den 13. august 2001 kontaktede s mor , da hendes søn angiveligt havde ondt i +6. Tandlæge undskyldte hændelsen og forklarede om uheldet, og at der ingen skade var sket på +6.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At tandlægen bedøvede og borede i en forkert tand.

2. At tandlægen ikke efterfølgende informerede s mor om fejlen i betragtning af, at han var under 18 år.

Der er hertil anført, at stadig har smerter i tanden.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Tandlæge har overtrådt lov om tandlæger § 12 ved sin behandling af den 6. august 2001 hos .

Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge , at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse

Ifølge journalen blev den 28. maj 2001 undersøgt af en anden tandlæge, og undersøgelsen blev suppleret med bite-wings røntgen. Der blev ved undersøgelsen konstateret 3 huller i tænderne, i de to midterste fortænder i overkæben, samt i den forreste store kindtand i højre side af overkæben 6+, på tyggefladen og på side-tandfladen, der vender fremad i mundhulen.

Nævnet kan oplyse, at som supplement til de kliniske undersøgelser, kan tandlægen benytte sig af bite-wings røntgenoptagelser af kindtænderne, hvorved tandlægen får et indtryk af, hvor dybt kariesangrebet går ind i tanden. Dette er en god hjælp til at foretage det rigtige behandlingsvalg.

Det er nævnets vurdering, at kariesangrebet på 6+ tydeligt kan diagnosticeres på bite-wings røntgenbilleder, idet kariesangrebet går igennem emalje og ud i den yderste tredjedel af tandbenet (dentinen) på side-tandfladen.

Tandlæge havde ikke foretaget den forudgående undersøgelse.

Det er endvidere nævnets vurdering, at tandlæge burde have gennemlæst journalen og vurderet foreliggende røntgenbilleder omhyggeligt, og forinden behandlingen blev påbegyndt, have undersøgt den tand, der skulle behandles, samt have drøftet den påtænkte behandling med .

Nævnet kan oplyse, at når en tandfyldning fjernes ved udboring er der risiko for skader på den sunde tandsubstans, med en varig svækkelse af tanden til følge.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af tandlæge , idet undersøgelse og behandling ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Tandlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 6. august 2001. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, at tandlæge samtidig havde informeret s forældre om fejlbehandlingen.

Begrundelse

På behandlingstidspunktet var 17 år og 7 måneder gammel. Tandlæge journalførte den 6. august 2001, at han havde informeret ham.

Nævnet kan oplyse, at alle patienter, der er fyldt 15 år, ifølge lov om patienters retsstilling har ret til information. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning, at dette kan modificeres af en vurdering af blandt andet behandlingens karakter, sygdommens alvor, oplysningernes art, patientens alder og modenhed og behovet for opfølgning i hjemmet, herunder udøvelse af forældrenes omsorgspligt.

Det er nævnets vurdering, at det må antages, at en ung på 17 ½ år, må kunne forstå information om, at der var blevet boret i en forkert tand.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af tandlæge for, at han ikke informerede s forældre om fejlbehandlingen. Nævnet finder dog, at det havde hensigtsmæssigt, at tandlæge havde informeret forældrene om fejlbehandlingen, så han var sikker på, at forældrene var orienteret om hændelsen.