Klage over manglende iværksættelse af yderligere undersøgelser hos patient med knuder i brystet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 24. februar og den 6. juni 2000 i hans klinik, jf. lægelovens § 6.Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge , at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0230515

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2002

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 24. februar og den 6. juni 2000 i hans klinik, jf. lægelovens § 6.

Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge <****>, at han udviser større omhu i sit fremtidige virke.

, der dengang var 41 år, fik i 1993 fik fjernet en begyndende ondartet svulst (carcinoma in situ) i højre bryst, og fik endvidere i 1995 fjernet en godartet knude i samme bryst. I 1998 blev der fjernet en godartet knude i venstre bryst.

gik jævnligt til kontrol hos speciallæge . Den 24. februar 2000 henvendte hun sig til speciallægen med henblik på fornyet kontrol.

Ved undersøgelsen fandt speciallæge en cystisk udfyldning i højre brysts øvre del ud mod armhulen. Der blev aftalt ny kontrol primo juni 2000.

Ved kontrollen den 6. juni 2000 hos speciallæge blev der fundet en 1 cm. stor cyste i højre brysts nedre del. Efter undersøgelse blev kontrollerne af afsluttet.

Den 5. december 2000 fik udført mammografi, der viste en godartet lidelse (udtalt fibroadenomatose) i begge bryster, og den 12. juni 2001 blev der udført en ultralydscanning af brysterne, der viste det samme.

Den 2. august 2001 blev af egen læge henvist til til nærmere undersøgelse for knuder i begge bryster.

Undersøgelse viste en svulst i højre bryst, der blev fjernet den 20. august 2001, og prøver viste, at der var tale om kræft (invasivt tubulært carcinom).

Klagen
Der er klaget over følgende:

At speciallæge den 24. februar og den 6. juni 2000 ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser af en knude i s højre bryst, herunder at han ikke fandt grundlag for at foretage eller henvise til yderligere undersøgelser såsom biopsi eller kirurgisk fjernelse af knuden.

Nævnets afgørelse af klagen
Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af . Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge , at udvise større omhu i sit fremtidige virke.
Begrundelse
var første gang til undersøgelse hos speciallæge den 2. august 1995. I perioden fra juli 1996 gik hun regelmæssigt til kontrol hos speciallægen, og der var tale om en kontrol, som bestod i gennemføling (palpation) af brysterne, og som den 14. april 1998, uden forudgående supplerende undersøgelse, resulterede i bortoperation af en godartet knudedannelse i venstre bryst.

Ved undersøgelsen den 24. februar 2000 blev der ifølge journalen følt en 10 mm stor, uøm, cystisk udfyldning ud mod armhulen på højre side.

Nævnet bemærker, at der ikke fremgår en sideangivelse af journalen, men har angivet, at det drejer sig om højre side, og speciallæge har bekræftet dette i uddybende brev.

Ved kontrollen den 24. februar 2000 blev der ikke foretaget eller iværksat foretaget yderligere undersøgelser.

Ved kontrollen den 6. juni 2000 blev ovennævnte fund ikke beskrevet, men derimod en 1 cm stor "fibroadenom eller cyste" kl. 7 i højre bryst. Der blev ikke foretaget eller iværksat foretaget yderligere undersøgelser.

Nævnet kan oplyse, at der foreligger helt faste retningslinier for, hvordan en nytilkommen knude i et voksent kvindebryst skal undersøges, nemlig med den såkaldte tripple-diagnostik, der består af 3 dele, lægens undersøgelse (palpation) af brystet, en mammografi og en nålepunktur af den følte knude med udhentning af celler til mikroskopisk undersøgelse. Kun hvis alle disse tre undersøgelser viser godartede fund, kan man med sikkerhed udelukke, at det drejer sig om en kræftknude.

Det er nævnets vurdering, at det ikke er muligt i et voksent kvindebryst med sikkerhed at føle, om en knude er en godartet cyste eller en bindevævsknude (fibroadenom).

Det er videre nævnets vurdering, at der allerede i forbindelse med undersøgelsen den 24. februar 2000 burde have været iværksat yderligere undersøgelser i form af mammografi og finnålsundersøgelse. Dette burde særligt have været iværksat under hensyn til, at speciallæge burde være bekendt med, at i 1993 havde fået bortopereret en knude i højre bryst. Fundet ved undersøgelsen den 6. juni 2000 burde ligeledes have givet anledning til iværksættelse af yderligere undersøgelser.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at det af speciallæge s journal den 2. august 1996 fremgår, at havde fået fjernet en knude i højre bryst, som der primært var tvivl om.

Det er nævnets vurdering, at lægen må forventes at indhente oplysninger om knudens karakter, såfremt lægen efter en sådan usikker oplysning påtager sig at operere en patient og foretage kontroller i flere år.

Nævnet kan oplyse, at måtte vurderes at have en øget risiko for at få brystkræft, hvilket må antages at være medvirkende årsag til de hyppige kontroller.

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af speciallæge , idet den foretagne undersøgelse og behandling af ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder endvidere grundlag for at indskærpe speciallæge i fremtiden at udføre sit arbejde med større omhu og samvittighedsfuldhed.