Klage over sammensyning af urinlederen i forbindelse med kejsersnit

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 26. marts 2001 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0230706

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2002

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. marts 2001 på gynækologisk afdeling, <****> <****>, jf. lægelovens § 6.

på 28 år var førstegangsfødende og gravid i uge 36, da hun den 26. marts 2001 fik foretaget akut kejsersnit af overlæge på gynækologisk afdeling, .

Ved kejsersnittet blev en levende og velskabt dreng forløst. Efter indgrebet var der en del blødning fra det venstre hjørne af operationssåret i livmoderen, hvor der var en lidt dybere rift. Overlæge foretog en ekstra gennemstikning af livmodervævet det pågældende sted, og han foretog en underbinding af et større blødende kar. Forud for operationen var der oplagt et blærekateter, og efter operationen var der klar urin i kateterslangen.

Den 26. marts 2001 blev det på grund af barnets helbredstilstand besluttet at overflytte barnet til børneafdelingen, og blev samtidigt overført til gynækologisk/obstetrisk afdeling,

På grund af manglende afløb fra venstre urinleder blev den 5. april 2001 overflyttet til urologisk afdeling, , til videre undersøgelser og behandling. Her blev der fundet en kraftig forsnævring af urinlederen syv cm ovenfor dennes indmunding i blæren.

Klagen
Der er klaget over følgende:

- At s urinleder blev syet sammen i forbindelse med et kejsersnit den 26. marts 2001, hvilket har givet hende store gener efterfølgende.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. marts 2001 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen af den 26. marts 2001, at fik foretaget et kejsersnit af overlæge . Ifølge samme journalnotat blev bughinden (peritoneum) opklippet og blæren nedskubbet, og med noget besvær blev en levende og velskabt dreng på 1970 gram og 46 cm taget op, og navlestrengen blev klippet. Det fremgår endvidere af journalnotatet, at livmoderen blev syet i to lag, at der var en lidt dybere udrift ned i venstre side, hvor overlæge satte en ekstra gennemstikning, og at et større blødende kar blev underbundet. Af journalnotatet fremgår det, at bughinden og huden blev syet, at der under operationen havde været et blodtab på omkring 1200 ml, og at der var klar urin i kateterslangen.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge ved syning af den lidt dybere udrift ned i venstre side af livmoderen burde have sikret sig urinlederens frie løb – om nødvendigt ved at frilægge urinlederen.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det på baggrund af efterforløbet må betragtes som overvejende sandsynligt, at den efter operationen påviste forsnævring af venstre urinleder må være forårsaget af en tråd sat i forbindelse med kejsersnittet.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at overlæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. marts 2001, idet han under kejsersnittet ikke sikrede sig urinlederens frie løb.