Klage over at urinlederen blev beskadiget i forbindelse med fjernelse af æggestok og æggeleder

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 25. juli 2000 på gynækologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0230716

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2002

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 25. juli 2000 på gynækologisk afdeling, <****>.

Den 25. juli 2000 fik , gynækologisk afdeling i fuld bedøvelse ved kikkertoperation fjernet højre æggestok og æggeleder på grund af godartet cyste på æggestokken.

Operationen blev udført af afdelingslæge , som ved operationen fandt sammenvoksninger mellem højre æggestok/æggeleder og tyktarm. Under løsning af disse sammenvoksninger sikrede afdelingslæge , at højre urinleder var fri af skæringsfladen (resektion).

blev udskrevet den 27. juli 2000 til fjernelse af sting hos egen læge.

Den 1. august 2000 blev indlagt på , og en røntgenundersøgelse viste en udvidelse af højre urinleder, men med frit afløb til blæren.

Den 11. august 2000 blev der fundet væske i s bughule. Væsken viste sig at være urin, hvorfor blev overflyttet til urologisk afdeling, , hvor en undersøgelse viste et lille hul i højre urinleder. Der blev anlagt aflastende dræn i højre nyre (nefrostomi), og blev udskrevet til ambulant kontrol, hvor kateteret i højre nyre blev fjernet den 11. oktober 2000.

Den 1. december 2000 blev der ved en røntgenundersøgelse af nyrerne fundet normale forhold. Det samme var tilfældet med en undersøgelse af nyrefunktionen (renografi) den 16. januar 2001.

Klagen
Der er klaget over følgende:

- At afdelingslæge ved operationen den 25. juli 2000 ikke var tilstrækkelig omhyggelig, idet s højre urinleder blev beskadiget.

Nævnets afgørelse af klagen
Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. juli 2000 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse
Det fremgår af journalen af den 25. juli 2000, at fik foretaget en kikkertoperation af afdelingslæge . Af samme journalnotat fremgår det, at afdelingslæge på højre æggestok fandt en omkring 7 cm stor cyste med glat overflade og indhold af klar væske, at cysten og æggestokken på grund af en tidligere foretaget operation var vokset sammen med bækkenvæggen, og at der var lette sammenvoksninger i den nederste del af bughulen (fossa Douglasi).

Ifølge journalen af den 25. juli 2000 frigjorde afdelingslæge cyste og æggestok fra bækkenvæggen, idet sammenvoksningerne blev frigjort fra bækkenvæggen ved brænding. Af journalnotatet fremgår det, at afdelingslæge sikrede sig, at den højre urinleder var fri af det sted, hvor cysten blev frigjort fra bækkenvæggen (resectionsfladen).

Det er nævnets opfattelse, at der er tale om en kendt, men hændelig komplikation, hvor urinlederen blev læderet på trods af fornøden omhu.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. juli 2000 på gynækologisk afdeling, , idet han under operationen sikrede sig, at den højre urinleder var fri af operationsfeltet.