Klage over overtrædelse af orienteringspligten i lov om forældremyndighed og samvær

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med s anmodning i juni 2000 om orientering vedrørende generelle helbredsoplysninger om hans børn.

Sagsnummer:

0230817

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning i juni 2000 om orientering vedrørende generelle helbredsoplysninger om hans børn.

I juni 2000 kontaktede telefonisk praktiserende læge , der var hans børns læge. Han præsenterede sig som børnenes fader, og anmodede om at få generelle helbredsmæssige oplysninger vedrørende hans børn, idet han henviste til en lovparagraf, som gav ham ret hertil.

Ifølge læge kunne ikke huske teksten eller lovens nummer, og da hun ikke havde kendskab til loven, blev det aftalt, at hun ville undersøge sagen nærmere, og at , såfremt det var muligt, skulle sende en kopi af den pågældende lov. Herudover skulle ringe tilbage ca. en uge senere, idet læge i mellemtiden vil undersøge sagen nærmere. Imidlertid ringede aldrig tilbage.

Ifølge læste han teksten op for læge , men hun afviste hans anmodning om orientering vedrørende hans børns generelle helbredsforhold, idet hun oplyste, at hun alene have en oplysningspligt overfor forældremyndighedsindehaveren.

Der er klaget over følgende:
at læge afviste at imødekomme s anmodning om at få generelle helbredsoplysninger vedrørende hans børn.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om forældremyndighed og samvær i forbindelse med s anmodning om orientering vedrørende generelle helbredsoplysninger om hans børn.

Begrundelse
Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår at § 19, stk. 1 i lov om forældremyndighed og samvær, at den forældre, som ikke har forældremydigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra blandt andet sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet.

Patientklagenævnet kan videre oplyse, at nævnet har forespurgt Civilretsdirektoratet vedrørende fortolkning af § 19 i lov om forældremyndighed og samvær. Civilretsdirektoratet har ved brev af 25. februar 2002 henholdt sig til Justitsministeriets svar af 5. august 1999, på et spørgsmål fra et folketingsmedlem. Af svaret fremgår det, at privat praktiserende læger ikke er omfattet af orienteringspligten i § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær.

På denne baggrund finder nævnet, at læge ikke havde pligt til at orientere om børnenes forhold i henhold til § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær.