Klage over for sent diagnosticeret lungekræft

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 14. september 1998 til den 23. oktober 2000 i hans konsultation.

Sagsnummer:

0230902

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 14. september 1998 til den 23. oktober 2000 i hans konsultation.

henvendte sig den 14. september 1998 til praktiserende læge med symptomer på bronchitis. Hun blev behandlet med antibiotika. havde været cigaretryger gennem mange år. Ved en kontrolundersøgelse 14 dage senere havde det godt, og lungeundersøgelsen viste normale forhold.

Den 9. december 1998 henvendte sig igen til læge med klage over astmatisk bronchitis.

Den 7. december 1999 henvendte sig på ny til læge på grund af smerter i venstre side af brystkassen efter en trafikulykke. Lungeundersøgelsen viste da normale forhold.

Den 12. september 2000 henvendte sig til læge med symptomer på bronchitis. Læge iværksatte behandling med Berodual, som løsner spasmer i luftvejene. Ved en kontrol den 16. oktober 2000 blev behandlingen suppleret med antibiotika (Zitromax), og en ny kontrol blev aftalt til 2 uger senere med henblik på stillingtagen til røntgenundersøgelse af lungerne.

Den 23. oktober 2000 ønskede at få foretaget en røntgenundersøgelse, og læge henviste hende til røntgenundersøgelse af lungerne.

Den 25. oktober 2000 havde det så dårligt, at læge indlagde hende akut på medicinsk afdeling, , med henblik på afklaring af sygdommen. En røntgenundersøgelse af brystkassen viste en stor væskeansamling på højre side, og der blev stillet diagnosen lungekræft.

Den 31. december 2000 afgik ved døden.

Klagen
Der er klaget over følgende:At læge ikke undersøgte og behandlede korrekt, herunder at han ikke indlagde hende på et tidligere tidspunkt.


Det er herved anført, at havde besvær med at trække vejret, og at læge mente, at dette skyldtes lungebetændelse og astma, hvorfor han behandlede hende med penicillin. Det er ligeledes anført, at læge ikke fik undersøgt. Det er videre anført, at under indlæggelse på fra den 23. oktober 2000 til sin død den 31. december 2000 fik konstateret, at hun havde lungekræft.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra 1998 til den 23. oktober 2000.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 14. september 1998, at læge fandt, at havde bronchitis, for hvilken han ordinerede penicillin. Ved kontrol den 21. september 1998 var der fortsat symptomer, og behandlingen blev fortsat endnu en uge. Ved fornyet kontrol den 28. september 1998 blev der ved lungeundersøgelsen fundet normale forhold.

Det fremgår videre af journalen den 26. oktober 1998, at på ny henvendte sig med symptomer på bronchitis, og at hun blev behandlet med caps. Zitromax i 6 dage.

Videre fremgår det af journalen den 9. december 1998, at henvendte sig med klager svarende til astmatisk bronchitis, hvilket den objektive undersøgelse bekræftede, og at hun blev sat i behandling med turbohaler Pulmicort.

Endvidere fremgår det af journalen den 7. december 1999, at henvendte sig i tilslutning til en trafikulykke, hvor hun havde trykket nogle ribben. Ved undersøgelse af lungerne blev der fundet normale forhold.

Af journalen den 12. september 2000 fremgår det, at på ny henvendte sig med symptomer på bronchitis og blev sat i behandling med turbohaler Berodual, som den 16. oktober 2000 blev suppleret med caps. Zitromax, hvorefter hun skulle komme igen efter 2 uger med henblik på, om der skulle foretages en røntgenundersøgelse af lungerne.

Det fremgår endvidere af journalen den 23. oktober 2000, at på ny henvendte sig, idet hun nu ønskede at få foretaget en røntgenundersøgelse af lungerne. Læge fandt ved sin undersøgelse nedsat luftskifte over venstre lunge, og på den baggrund henviste han til røntgenundersøgelse af lungerne.

Det fremgår af journalen og af læge s udtalelse til sagen, at henvendte sig i konsultationen den 25. oktober 2000, idet hun følte sig dårlig, og at han herefter indlagde hende akut på .

Nævnet kan oplyse, at en mistanke om lungekræft opstår ved tiltagende åndedrætsproblemer, især i forbindelse med gentagne tilfælde af lungebetændelse og en svækket almentilstand. Nævnet kan videre oplyse, at rygning er den helt overvejende årsag til lungekræft, som i de fleste tilfælde er uhelbredelig.

Nævnet bemærker, at første gang henvendte sig i efteråret 1998 med tre på hinanden følgende perioder med symptomer med bronchitis og astma, hvorefter hun ikke henvendte sig de følgende to år. Nævnet bemærker videre, at da på ny henvendte sig i efteråret 2000, blev der efter kort tid overvejet en røntgenundersøgelse af lungerne.

Det er nævnets vurdering, at der ikke før september 2000 var så alarmerende symptomer, at der var grundlag for at ordinere en røntgenundersøgelse af lungerne.

Nævnet finder på denne baggrund, at praktiserende læge i perioden fra 1998 til den 23. oktober 2000 har undersøgt og behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.