Klage over udskrivelse efter fund af en mindre blodprop

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 25. oktober 2001 på medicinsk afdeling, .

Sagsnummer:

0230916

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 25. oktober 2001 på medicinsk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb

blev den 25. oktober 2001 akut indlagt på på mistanke om blødning eller blodprop i hjernen. Senere samme dag blev hun undersøgt af afdelingslæge , som udskrev hende til eget hjem.

blev senere samme dag indlagt på , da hun var blevet tiltagende dårlig. Hun blev udskrevet en uge senere.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At afdelingslæge udskrev den 25. oktober 2001, efter at en scanning dagen forinden havde vist en mindre blodprop i hjernen.

Det er herved anført, at hun ved udskrivelsen fik at vide, at hun skulle kontakte egen læge tre dage efter for at få forøget dosis af medicin og med henblik på blodprøvetagning. Det er endvidere anført, at hun samme dag blev tiltagende dårlig, hvorfor hun blev genindlagt, samt at en ny scanning viste nye tilfælde af blodpropper i hjernen.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. oktober 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 25. oktober 2001, at ved indlæggelsen oplyste, at hun igennem en uge havde haft intermitterende ordbesvær, havde været træt og havde haft nedsat appetit. Hun havde endvidere en smule hovedpine og lidt flimmer for øjnene samt havde været konfus og haft en enkelt episode med hallucinationer.

Det fremgår videre af journalen, at afdelingslæge ved sin undersøgelse af fandt, at hendes hjerte slog regelmæssigt, men med mislyd. En neurologisk undersøgelse var kun lettere abnorm, men på baggrund af denne undersøgelse foranstaltede han, at der blev foretaget en CT-scanning af hjernen, som også hendes søn havde foreslået ved indlæggelsen.

Det fremgår endvidere af journalen, at CT-scanningen viste tegn til en lille venstresidig blodprop i hjernen. Afdelingslæge vurderede, at hun kunne have fået denne, da hendes symptomer debuterede en uge forinden, og at muligheden for yderligere en lille frisk blodprop, som endnu ikke kunne ses, var tilstede. blev herefter sat i behandling med blodfortyndende medicin (Persantin og hjertemagnyl) med henblik på opfølgning og klinisk kontrol hos egen læge 5 dage senere. Hun blev endvidere henvist til en talepædagog.

Det er nævnets opfattelse, at fik foretaget en relevant undersøgelse, samt at det var relevant at sætte hende i forebyggende behandling. Det var endvidere i overensstemmelse med s tilstand at henvise hende til genoptræning ved en talepædagog.

Det er herefter nævnets vurdering, at der ikke var behov for yderligere observation, hvorfor nævnet finder, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .