Klage over pådragelse af rift i skeden i forbindelse med anlæggelse af sugekop

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge eller den jordemoder, der behandlede den 2. juli 2001 på gynækologisk-obstetrisk afdeling på , jf. lægeloven § 6 og lov om jordemødre § 8, stk. 1.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge eller jordemoder sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 2. og den 10. juli 2001 på gynækologisk-obstetrisk afdeling på .

Sagsnummer:

0231011

Offentliggørelsesdato:

1. november 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger, Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge eller den jordemoder, der behandlede <****> den 2. juli 2001 på gynækologisk-obstetrisk afdeling på <****>, jf. lægeloven § 6 og lov om jordemødre § 8, stk. 1.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge eller jordemoder sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge <****> til orientering.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 2. og den 10. juli 2001 på gynækologisk-obstetrisk afdeling på <****>.

Hændelsesforløb


var 29 år, førstegangsfødende og i uge 43, da hun den 2. juli 2001 kl. 1.40 henvendte sig på fødegangen på grund af uregelmæssige småveer siden midnat. Der var ingen vandafgang eller veer.

Der var herefter normal fremgang i fødslen i løbet af morgenen og dagen, idet livmodermunden åbnede sig, samtidigt med at barnets hoved trængte ned i bækkenet. Hovedets nedtrængen i bækkenet standsede dog ca. midt i bækkenhulningen. Livmodermunden var fuldt åben kl. 15.20 om eftermiddagen, og kl. 16.15 fandt man lidt hurtig puls hos barnet, hvorfor overlæge valgte at fremskynde fødslen ved anlæggelse af en sugekop. Efter et enkelt træk i sugekoppen konstaterede overlæge imidlertid, at barnets hoved ikke trængte dybere ned i bækkenet, og han ordinerede kejsersnit kl. 16.20. Kl. 16.54 fødte en levende pige på 4415 gram.

Den 9. juli 2001 henvendte sig til den gynækologiske forvagt, idet hun havde bemærket en ildelugtende betændt (purulent) udseende tampon falde ud af skeden. Ved den objektive undersøgelse fandt man normale forhold bortset fra, at der var ildelugtende sekret i toppen og en rift i skedens forvæg.

Den 10. juli 2001 foretog overlæge en syning af en slimhinderift, som var 3 cm lang, og dagen efter blev udskrevet.

Den 30. juli 2001 henvendte sig igen, idet hun havde bemærket en lille slimhindefold, som stak udenfor skeden, og hvorfra der havde været lidt blødning. Ved den objektive undersøgelse blev det konstateret, at slimhindefolden hang udenfor vagina, når pressede.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At der i forbindelse med fødslen den 2. juli 2001 blev anvendt sug, der forårsagede en rift i skeden.

2. At personalet i forbindelse med fødslen glemte en tampon. har anført, at der en uge efter fødslen faldt en ildelugtende tampon ud.

3. At lægen ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved revisionen af såret, idet der fortsat er fremfald af skedevæg.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 2. juli 2001 på gynækologisk afdeling på .

BegrundelseDet fremgår af journalen, at kl. 1.40 om natten den 2. juli 2001 henvendte sig med uregelmæssige veer, og at livmodermunden åben for en finger. Kl. 6.20 om morgen var livmodermunden 2-3 cm åben og der var tiltagende veer. Kl. 9.20 var livmodermunden 4 cm åben og der var en spændt hindeblærer foran. Kl. 9.45 blev der ifølge journalen foretaget hindesprængning med udtømmelse af mekoniumfarvet (mørkt) fostervand, hvorefter der blev påsat overvågning med CTG (apparat der måler fostrets puls og livmoderens sammentrækning på samme tid). Kl. 11.30 var livmodermunden 6-7 cm åben, og hovedet stod i bækkenindgangen. Kl. 13.30 var livmodermunden 8 cm åben og hovedet fortsat i bækkenindgangen. Kl. 14.15 var livmodermunden 8-9 cm åben og 15 minutter senere var livmodermunden 10 cm åben (fuldt åben), og hovedet stod ved spinae (lille knoglefremspring i midten af bækkenet). Kl. 15.30 pressede .

Videre fremgår det af journalen, at man kl. 16.15 fandt at fostret havde let takykardi på 160-170 (forhøjet puls), hvorfor overlæge ordinerede anlæggelse af sugekop, og han trak en gang med sugekoppen, men da hovedet ikke fulgte med, ordinerede han kejsersnit.

Det fremgår også af journalen, at overlæge ved kejsersnittet fandt en mindre ikke blødende rift i vaginas forvæg.

Nævnet kan oplyse, at hurtigere puls hos barnet er et fund, der kan være det første symptom på begyndende iltmangel hos barnet.

Endvidere kan nævnet oplyse, at det er en kendt, men sjælden komplikation til forløsning med sugekop, at der kan opstå større eller mindre rifter i skeden. Det er nævnets opfattelse, at større rifter, der ofte bløder, bør sys med henblik på at standse blødning, men mindre rifter, der ikke bløder, bør ikke nødvendigvis sys, idet den slags rifter oftest heler fuldstændigt af sig selv.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at overlæge behandlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 2. juli 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Den læge eller jordemoder, som i forbindelse med s fødsel den 2. juli 2001 glemte en tampon, har overtrådt lægelovens § 6 eller lov om jordemødre § 8, stk. 1 ved behandlingen. Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til den pågældende læge eller jordemoder sendes afgørelsen til afdelingens administrerende overlæge til orientering.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 9. juli 2001 henvendte sig i gynækologisk ambulatorium, idet der var faldet en ildelugtende tampon ud af skeden.

Det fremgår af reservelæge s udtalelse til sagen, at han mødte i forbindelse med indlæggelsen den 9. juli 2001, hvor hun medbragte betændt (purpulent) udseende tampon af den type, som benyttes i forbindelse med gynækologisk undersøgelse.

Ifølge administrerende overlæge s udtalelse til sagen, kan man ikke direkte ud af journalen se, hvordan denne tampon blev anbragt i skeden i første omgang. Ifølge reservelæge var der tale om en såkaldt ”krølle”, som anvendes ved optørring i forbindelse med gynækologisk undersøgelse og afvask af vagina i forbindelse med forskellige operative procedurer i skeden. Der blev ifølge administrerede overlæge s udtalelse ikke foretaget gynækologisk undersøgelse eller afvaskning i skeden i forbindelse med fødsel, kejsersnit eller udskrivelse. Overlæge oplyser videre, at han selv foretog udskrivelsen af og da der på det tidspunkt ikke var nogle klager eller andre symptomer, blev der ikke foretaget gynækologisk undersøgelse.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen, er der for ham ingen tvivl om, at den tampon som tabte, utilsigtet blev efterladt i skeden i forbindelse med fødslen. Det fremgår videre af udtalelsen, at der inden anlæggelsen af sugekoppen ikke blev anvendt nogen form for afvaskning af vagina, og ved eftersyn af vagina efter kejsersnittet bemærkede overlæge riften, og han foretog ikke en egentlig inspektion. Til vurdering af de vaginale forhold anvender overlæge ifølge udtalelsen altid operationsservietter, netop for ikke at ”glemme” krøller eller tamponer i skeden.

Ifølge jordemoder s udtalelse til sagen, blev der ikke foretaget afvaskning i skeden i forbindelse med gynækologisk undersøgelse, påsætning af caputelektrode (elektrode der bliver sat fast på fostrets hoved, således at man mere nøjagtigt kan måle pulsen) eller øvrige indgreb. Efter beslutning fra vagthavende speciallæge i obstetrik om akut kejsersnit blev der opsat kateter i urinrøret. Da urinrøret var i de ydere genitalia, blev der ikke brugt eller opsat nogen tampon i skeden.

På baggrund af ovennævnte har nævnet efter en samlet vurdering lagt til grund, at der i forbindelse med fødslen den 2. juli 2001 blev glemt en såkaldt ”krølle” i s skede. Nævnet finder, at det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard at glemme en sådan tampon. Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at finde frem til hvem, der har glemt denne ”krølle”, sendes afgørelsen til administrerende overlæge til orientering.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. juli 2001 på gynækologisk afdeling på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at overlæge den 10. juli 2001 i fuld bedøvelse foretog en syning af slimhinderiften, som var 3 cm lang i vaginas forvæg. Det fremgår af samme journalnotat, at man efter konference med administrerende overlæge valgte at sy slimhinden for at mindske fremfaldsfornemmelsen.

Det er nævnets opfattelse, at da blev undersøgt den 10. juli 2001 var forholdene præget af, at hun dagen før havde tabt en ”tampon”. Endvidere er det nævnets opfattelse, at når man har haft et fremmedlegeme i skeden i en uge, vil skedevæggen derfor være præget af betændelsesforandringer, hvilket er et meget dårligt udgangspunkt for at foretage korrigerende kirurgiske indgreb, idet vævene er sprøde og meget let blødende.

Det er nævnets opfattelse at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i en sådan situation, at sy riften og undlade kirurgisk behandling, samt udskyde et eventuelt indgreb til senere, hvor vævene var faldet til ro.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at overlæge behandlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 10. juli 2001 på gynækologisk afdeling på .