Klage over vagt- og skadestuelæges behandling af narkoman.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 18. december 2000 i detentionen på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 18. december 2000 på skadestuen på .

Sagsnummer:

0231016

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. december 2000 i detentionen på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. december 2000 på skadestuen på <****>.

Hændelsesforløb

blev den 18. december 2000 midt på dagen arresteret af Politiet i forbindelse med et butikstyveri. Under visitationen slugte en lille plastikpose. oplyste, at dette var 5 stk. Stesolid tabletter. Et par timer senere blev løsladt.

Omkring kl. 16.00 den 18. december 2000 henvendte sig på skadestuen på , hvor han oplyste, at han ca. 4 timer tidligere havde slugt en plastikpose med 2 gr. heroin, og at han ønskede brækmiddel eller afføringsmiddel for at få posen ud. Den lægelige forvagt skønnede ikke, at dette var muligt og kontaktede bagvagten overlæge , der var enig i dette. blev tilbudt observation på skadestuen, men ønskede ikke at modtage tilbudet og forlod skadestuen.

Senere på dagen var tilbage på sygehuset, og forøvede tyveri på afdeling. Han blev tilbageholdt af en portør og politiet blev tilkaldt. Ved ankomsten til politistationen virkede sløv, hvorfor der blev rekvireret læge.

Vagtlæge tilså i detentionen på kl. ca. 21.45, og fandt blandt andet, at var tungt sovende, men reagerede på smertestimuli. Læge konkluderede efter undersøgelsen, at var moderat påvirket og under indflydelse af morfika. Læge anbefalede, at blev observeret i detentionen hver halve time.

Ved tilsyn på politistationen fandt personalet snorkende, og da personalet via medhør i detentionen ca. kl. 1.15 den 19. december 2000 ikke kunne høre lyde fra , undersøgte man cellen og fandt ham livløs. Der blev påbegyndt genoplivning, som blev fortsat af reddere, der indbragte ham til skadestuen. Kl. 2.27 blev behandlingen på skadestuen indstillet og blev erklæret død.

Obduktionen viste, at dødsårsagen var nedsugning af maveindhold i luftvejene forårsaget af forgiftning med morfika.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at man på skadestuen den 18. december 2000 ikke foretog en korrekt behandling af , herunder at man ikke gav ham en modgift,

2. at vagtlægen den 18. december 2000 ikke foretog en korrekt behandling af , herunder ikke gav ham en modgift.

Det er i klagen oplyst, at i forbindelse med anholdelsen havde slugt en pose med 2 gram heroin og efterfølgende henvendte sig dels til vagtlægen og dels på skadestuen for at få hjælp, men at han blev afvist begge steder.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 18. december 2000 på skadestuen på .

Begrundelse

Det fremgår af skadesjournalen fra den 18. december 2000 (det må rettelig være den 19. december 2000) kl 2.30, at havde henvendt sig aftenen før i modtagelsen, fordi han 4 timer tidligere havde slugt 2 gram heroin i poser for at skjule det for politiet, og at han gerne ville have noget afføringsmiddel, fordi han trængte til et fix. Det fremgår af samme journalnotat, at han via bagvagten, overlæge fik at vide, at det kunne afdelingen ikke hjælpe ham med, men at han var velkommen til at blive til observation, hvilket han afslog. Det fremgår videre, at han derefter gik på en anden afdeling og stjal penge og nøgler, samt at han senere på aftenen vendte tilbage for at gå på toilettet, og at han der blev tilbageholdt af en portør, indtil politiet kom og hentede ham.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han som vagthavende bagvagt ved medicinsk afdeling blev telefonisk kontaktet af personalet fra medicinsk modtagelse, som oplyste, at der var tale om en narkoman, som havde slugt nogle poser med heroin, og at vedkommende bad om enten afføringsmiddel eller noget brækmiddel. Ifølge udtalelsen skønnede overlæge , at ingen af delene ville gavne ham, og opfordrede personalet at tilbyde vedkommende observation på sygehuset.

På baggrund af ovennævnte er det nævnets opfattelse, at overlæge s behandling af den 18. december 2000 var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Vagtlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 18. december 2000 i detentionen på , men nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt om vagtlæge havde indlagt til observation.

Begrundelse

Det fremgår af ordenspolitiets visitationsblad, at blev anholdt den 18. december 2000 kl. 19.30 og at han virkede påvirket af medicin/narko, samt at man kl. 20.15 rekvirerede en læge.

Vagtlæge tilså i detentionen på kl. ca. 21.45. Det fremgår af hans notat, at var en kendt narkoman og at han var indbragt påvirket i detentionen. Det fremgår videre, at læge ved sin objektive undersøgelse fandt alkohol lugt, og at var tungt sovende, og ikke reagerede på tiltale, men på smertestimuli. Læge fandt et blodtryk på 160/80, regelmæssig puls på 90 slag pr. minut, små pupiller, som reagerede på lys. Der var ikke noget at bemærke ved stetoskopiundersøgelse af hjerte og lunger, ingen neurologisk udfald og ingen nakkestivhed. Det fremgår endelig af notatet, at læge ordinerede observation i detentionen med tilsyn hver halve time.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han ikke var informeret om, at havde slugt heroin, men at han fik oplysning om, at måske havde taget nogle benzodiazepiner, men at man ikke på et specifikt tidspunkt havde observeret, at han havde taget piller. Det fremgår videre, at læge opfattede som en moderat påvirket - formentlig blandingsmisbruger, og han lagde vægt på, at havde været i politiets varetægt i 2-3 timer og ikke indtaget præparater i dette tidsrum.

Nævnet kan oplyse, at efter indtagelsen af opiater som f.eks. heroin og specielt i kombination med andre præparater eller alkohol, er der risiko for undertrykkelse til ophør af vejrtrækningen, og en pludselig kritisk situation, som kræver øjeblikkelig hjælp med blandt andet indgift af et præparat som modvirker den hæmmende vejrtrækning. Også præparater af typen benzodiazepiner (f.eks. Stesolid) kan påvirke åndedrætscentret og i kombination med morfika øge risikoen for at dette sker.

Det fremgår af statsadvokatens afhøringsrapport, at betjentene fandt, at blev sløvere og mere bevidsthedssvækket i de par timer, som forløb fra afhentningen på sygehuset til lægeundersøgelsen hos politiet.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18.december 2000, men nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, om var blevet indlagt til observation på et sygehus.