Klager inden for neurokirurgi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 26. oktober 2001 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0231401

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 26. oktober 2001 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev i januar 1999 opereret for en hypofysetumor og var derefter i substitutionsbehandling med de hormoner, hypofysen normalt producerer.

Den 24. oktober 2000 blev opereret for en resttumor i hypofyselejret. I forbindelse med operationen fik hydrokortison (steroid), hvilket blev fortsat i mindre mængde de følgende dage.

Den 26. oktober 2000 blev udskrevet af afdelingslæge .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At blev udskrevet for tidligt efter en operativ fjernelse af hypofysetumor.

Det er herved anført, at hun dagen efter, at hun var blevet udskrevet blev indlagt på , hvor der blev konstateret mangel på hydrokortison i hendes krop.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. oktober 2001.

Begrundelse

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 24. oktober 2001, at operationen blev udført via en kraniotomi, og at hypofysestilken mentes at være blevet læderet under operationen. Det fremgår endvidere af journalen, at i det første postoperative døgn udviste tegn på betydelige ændringer i regulationen af kroppens vandindhold og blodsalte.

Nævnet kan oplyse, at såfremt der finder en lædering af hypofysestilken sted, vil en sådan læsion kunne medføre betydelige ændringer i regulationen af kroppens vandindhold og blodsalte. Nævnet kan endvidere oplyse, at kraniotomi almindeligvis medfører større stress respons end transsphenoidale operationer, og at der dermed er større behov for steroid behandling i perioden efter operation.

Det fremgår ikke af journalen den 26. oktober 2001, at der på udskrivningstidspunktet var overvejelser om overflytning til medicinsk afdeling på eller på .

Det fremgår imidlertid af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at der ved udskrivelsen ikke var tegn på kirurgiske komplikationer, og at derfor var klar til at blive overført til medicinsk afdeling, i overensstemmelse med afdelingens sædvanlige praksis efter hypofyseoperation. Hun blev dog i stedet udskrevet til hjemmet, idet der ikke syntes at foreligge kaution fra amt til medicinsk afdeling på .

Det fremgår endvidere af overlæge s og administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at det er afdelingens rutine, at patienter, som er opereret for hypofysetumor, er indlagt på neurokirurgisk afdeling i nogle dage for derefter at blive overflyttet til medicinsk afdeling endnu nogle dage inden udskrivelse til hjemmet.

Det er nævnets opfattelse, at det havde været relevant at observere i nogen tid efter operationen under hensyntagen til, at der i de første døgn efter operationen var tegn på dysregulation, og idet der var foretaget kraniotomi. Det er videre nævnets opfattelse, at således burde have været tilbudt en længere indlæggelse på enten neurokirurgisk eller medicinsk afdeling.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved at udskrive den 26. oktober 2001.