Klage over manglende henvisning til øjenlæge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 28. august 2001 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0231406

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 28. august 2001 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 28. august 2001 henvendte sig på skadestuen, , efter at have fået en metalsplint i højre øje. Reservelæge ordinerede antibiotikadråber til øjet i 5 dage, klap for øjet og henvisning til øjenlæge ved forværring.

Den 29. august 2001 fik stærke smerter i højre øje og højre side af hovedet.

Den 30. august 2001 blev undersøgt af en speciallæge i øjensygdomme, der fandt et hul (perforation) i højre øje og henviste til s øjenafdeling. Her viste en CT-scanning et metallisk fremmedlegeme i nethinden, og blev opereret den 31. august 2001 med blandt andet fjernelse af glaslegemet og fremmedlegemet samt indsættelse af en ny linse.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At reservelægen ikke foranledigede, at blev undersøgt af en øjenlæge.

Det er herved anført, at orienterede reservelægen om, at han havde set blod efter ulykken, men at reservelægen blot sendte ham hjem med nogle øjendråber og besked om at henvende sig til en øjenlæge, hvis det blev værre. Det er endvidere anført, at den 29. august 2001 fik stærke smerter i øjet og i hele højre side af hovedet, samt at han den 30. august 2001 af egen læge blev sendt til øjenlæge og derfra akut videre til , hvor han blev indlagt og opereret. Det er ligeledes anført, at der nu er stor risiko for, at mister synet på øjet.
.

Nævnets afgørelse af klagen

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. august 2001

Begrundelse

Det fremgår af skadejournalen, at havde fået en stålsplintskrue mod højre øje. Reservelæge fandt ved sin undersøgelse af det højre øje irritation af bindehinden (conjunctiva), men normale øjenbevægelser og normalt synsfelt. Der blev fundet nedsat synsstyrke, og ved en undersøgelse med et fluorescerende farvestof blev der fundet en 5 mm lang trekantet afskrabning (abrasio) udadtil på bindehinden. Der var ikke tegn på blødning inde i øjet.

Det fremgår videre, at reservelæge medgav Fucithalmic øjendråber mod infektion og tilrådede ham at henvende sig til en øjenlæge, hvis tilstanden blev forværret.

Nævnet finder, at reservelæge foretog en relevant undersøgelse af . Nævnet finder imidlertid, at reservelæge , da han havde fået oplyst, at havde fået en metalsplint i øjet, og havde observeret nedsat synsstyrke samt en læsion af øjet, straks burde have henvist til undersøgelse hos en speciallæge i øjensygdomme.

Nævnet finder på dette grundlag, at reservelæge har behandlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.