Klage over læsion af nerve (n. accessorius) ved operation for svulst på halsen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 11. april 2001 på øre-, næse- og halsambulatoriet, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 4. april 2001 på øre-, næse- og halsafdelingen, .

Sagsnummer:

0231414

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2004

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. april 2001 på øre-, næse- og halsambulatoriet, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 4. april 2001 på øre-, næse- og halsafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb

fik i 1997 ved operativt indgreb fjernet højre bryst på grund af kræft, og ved den lejlighed blev der fjernet lymfeknuder, hvoraf en enkelt indeholdt kræftceller.

Den 26. marts 2001 blev undersøgt af overlæge på øre-, næse og halsafdelingen, , idet hun gennem tre uger havde bemærket en øm knude på højre side af halsen. I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget en finnålsbiopsi fra knuden på halsen, men materialet var ikke repræsentativt, og blev derfor indlagt den 2. april 2001 med henblik på nærmere udredning.

Den 3. april 2001 blev der på røntgenafdelingen, , udført en ultralydsvejledt finnålsbiopsi, som viste, at det kunne dreje sig om en godartet spytkirtelsvulst (adenolymfom, Warthins tumor). Med henblik på fjernelse af denne svulst blev den 4. april 2001 opereret af overlæge .

Den 11. april 2001 var til kontrol i øre-, næse- og halsambulatoriet, , hvor hun blev tilset af , der fjernede stingene.

Efter nogle uger fik tiltagende smerter i højre halsregion med udstråling op mod højre øre og ud mod højre skulder. Der var også nedsat kraft og bevægeindskrænkning i højre skulderled, med nedsat evne til at løfte skulderen og armen. Videre udredning hos neurolog viste, at der var tale om overskæring eller skade på den nerve, som innerverer den muskel, der sørger for løft af skulder og skulderblad på højre side (nervus accessorius). Reparation af skaden var ikke mulig, og blev tilbudt smertestillende behandling og genoptræning.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At lægerne ikke foretog en korrekt operation, idet de overskar nervetråde i en svulst indenfor på halsen, hvilket har bevirket, at bevægeligheden i skulder og arm er nedsat.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin ambulante undersøgelse af den 11. april 2001.

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin operation af s hals den 4. april 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at i 1997 var blevet behandlet for højresidig brystkræft med metastaser i en enkelt lymfeknude.

Det fremgår videre af journalen, at den 26. marts 2001 blev tilset af overlæge i øre-, næse- og halsambulatoriet, , da hun gennem 3 uger havde bemærket en øm knude på højre side af halsen. Overlæge foretog en finnålsprøve fra knuden, men undersøgelsen gav ikke et entydigt svar, hvorfor den 2. april 2001 blev indlagt på øre-, næse og halsafdelingen, , med henblik på nærmere udredning.

Det fremgår ligeledes af journalen, at den 3. april 2001 på røntgenafdelingen, , fik foretaget en ultralydsvejledt finnålsprøve. Denne prøve tydede på en spytkirtelsvulst af typen Warthins tumor.

Nævnet kan oplyse, at en Warthins tumor ofte er beliggende netop på det sted, hvor havde sin knude.

Endvidere fremgår det af journalen, at den 3. april 2001 blev opereret af overlæge . Operationen blev udført gennem et snit nedenfor den højre kæbevinkel, og inde under den skrå halsmuskel fandt overlæge en cirka 2 x 2½ cm stor svulst, som han fjernede.

Nævnet finder, at overlæge relevant vurderede, at der indikation for operativ fjernelse af knuden, idet det er vigtigt at få diagnosticeret en knude på halsen, og at han foretog operationen i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Herudover fremgår det af journalen, at knuden samme dag blev mikroskopisk undersøgt, og at undersøgelsen viste, at det drejede sig om en godartet knude udgået fra hinden omkring en nerve. blev herefter informeret om resultatet af operationen og udskrevet den 5. april 2001.

Nævnet finder henset til det videre forløb, at det må antages, at det drejede sig om en nerveknude svarende til nervus accessorius, altså den nerve, hvis funktion det blandt andet er at løfte skulderen.

Nævnet kan oplyse, at en nerveknude udgået fra accessoriusnerven er en meget sjælden tilstand, og at det under en operation ofte ikke vil være muligt at afgøre, om det drejer sig om en sådan nerveknude, specielt ikke, når den som i dette tilfælde var væskeholdig (cystisk). Imidlertid vil fjernelse af en sådan knude altid medføre en lammelse af nerven.

Det fremgår af journalen, at den 11. april 2001 var til kontrol i øre- næse og halsambulatoriet, , hvor overlæge informerede om resultaterne af den mikroskopiske undersøgelse af svulsten. Endvidere fjernede overlæge stingene og fandt, at såret var reaktionsløst.

Nævnet finder, at overlæge ved kontrollen den 11. april 2001 burde havde undersøgt, om fjernelse af nerveknuden havde medført nerveskade, idet den efterfølgende mikroskopidiagnose af knuden indikerede, at der kunne være sket nerveskader.

Nævnet finder herefter, at overlæge ved kontrollen den 11. april 2001 ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.