Klage over manglende undersøgelse og observation af patient med brystsmerter og senere kraftesløshed.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygehuslæge for hans behandling af den 24. juli 2000 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af natten mellem den 24. og 25. juli 2000 på medicinsk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0231503

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2002

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygehuslæge <****> for hans behandling af <****> den 24. juli 2000 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> natten mellem den 24. og 25. juli 2000 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb

Den 10. juli 2000 blev indlagt akut på medicinsk afdeling, på grund af stærke smerter i brystet, i ryggen og i maven. blev udredt for en blodprop i hjertet, hvilket blev afkræftet, og han modtog herefter smertestillende og fysiurgisk behandling.

Den 24. juli 2000 klagede over tiltagende smerter under venstre ribbensrand og angav begyndende kraftesløshed i højre ben. Sygehuslæge vurderede, at s symptomer ikke indikerede yderligere udredning.

Natten mellem den 24. og 25. juli 2000 blev tilset af sygeplejerske , der ikke fandt anledning til at kontakte vagthavende læge.

Den 25. juli 2000 ved stuegang oplyste , at han var følelsesløs og lam i benene. En læge foranledigede en akut MR-scanning, der blev foretaget på . Denne undersøgelse viste tegn på en stor proces (diskusprolaps), og blev overført til neurokirurgisk afdeling, , hvor der om aftenen blev foretaget operation med fjernelse af en del abnormt væv, der trykkede på rygmarvssækken.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At personalet foretog en utilstrækkelig undersøgelse af , herunder at de ikke foretog en røntgenundersøgelse og scanning af hans ryg.

har anført, at han natten til den 25. juli 2000 udviklede et komplet tværsnitsyndrom. har endvidere oplyst, at han havde haft smerter i ryggen gennem 2 måneder.

Nævnets afgørelse af klagen

Sygehuslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. juli 2000 på medicinsk afdeling på .

Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved ikke at kontakte vagthavende læge natten mellem den 24. og 25. juli 2000 på medicinsk afdeling på .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 10. juli 2000, at tidligere havde været indlagt på medicinsk afdeling på <*****> på grund af hjertelidelse med forkalkning, sukkersyge og rygsmerter. Han blev fra seneste indlæggelse udskrevet den 7. juli 2000 efter behandling af såvel hjertelidelsen som rygsmerterne.

Det fremgår endvidere af journalen den 10. juli 2000, at en læge ved indlæggelsen fik oplyst, at havde stærke smerter i brystet, ryggen og i maven. Vedkommende læge ordinerede diverse blodprøver, foretagelse af EKG, samt smertestillende behandling.

Videre fremgår det af journalen, at i nogen tid havde haft klager fra smerter i ryggen, og at de ofte var så voldsomme, at han mistede vejret.

Herudover fremgår det af journalen den 24. juli 2000, at havde fået tiltagende smerter under venstre brystben, var delvis smertepåvirket ved bevægelse, og angav smertejag i venstre side af brystkassen. Han blev tilset af læge , der vurderede, at EKG-undersøgelsen ikke havde påvist nye forhold, og fandt dermed, at man skulle afvente den planlagte knoglescintigrafi.

Endelig fremgår det af journalen den 25. juli 2000, at ved stuegang ikke længere formåede at bevæge benene, at han udviklede lammelse af benene og manglende vandladningskontrol (tværsnitssyndrom).

Ifølge læge s udtalelse til sagen angav den 24. juli 2000 begyndende kraftesløshed i højre ben. Læge fandt ikke at symptombeskrivelsen var så alarmerende eller ændret i forhold til tidligere, at der var indikation for yderligere udredning.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard på baggrund af oplysninger om nedsat kraft, og dermed mistanke om tværsnitsyndrom, at foretage en neurologisk undersøgelse med vurdering af muskelkraft, følsomhed og refleksforhold.

Nævnet kan dog oplyse, at den nye oplysning om kraftesløshed ikke uden specifikke fund ved en neurologisk undersøgelse ville afgive indikation for en røntgenundersøgelse eller scanning.

Nævnet finder på denne baggrund, at sygehuslæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ikke at foretage en neurologisk undersøgelse af den 24. juli 2000.

Ifølge sagen fremgår det, at sygeplejekardex ikke er tilgængeligt, hvorfor nævnet har lagt s symptomudvikling, som beskrevet i journalnotat fra den 24. juli 2000, til grund for bedømmelsen.

På baggrund heraf er det nævnets opfattelse, at sygeplejerske som ansvarlig natsygeplejerske natten mellem den 24. og 25. juli 2000, udfra s symptomer burde have observeret ham tæt med henblik på eventuel forværring af symptomerne og formidlet observationerne videre til vagthavende læge.

Nævnet finder på denne baggrund, at sygeplejerske har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af natten mellem den 24. og 25. juli 2000.