Fødsler (obstetrik)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 7. september 2001 på svangreambulatoriet, .

Sagsnummer:

0231520

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 7. september 2001 på svangreambulatoriet, <****>.

Hændelsesforløb

var 25 år, andengangsgravid og gravid i uge 41 + 3 dage med et normalt graviditetsforløb, da hun fredag den 7. september 2001 kom til kontrol på svangreambulatoriet, . Hun fik foretaget en ultralydsscanning og en CTG-registrering (apparat, der måler livmoderens sammentrækninger og fosteret puls samtidigt på en strimmel), som begge var normale.

Overlæge undersøgte og fandt et foster med en skønnet vægt på 3600 gram i hovedstilling. Ved underlivsundersøgelsen fandt overlæge , at livmodermunden var åben for en fingerspids, samt at der var meget lidt fostervand, hvorfor fødslen burde sættes i gang snarest muligt.

Idet der var meget travlt i løbet af weekenden fik tid til en medicinsk igangsættelse af fødslen mandag d. 10. september 2001.

Den 9. september 2001 blev indlagt på gynækologisk afdeling, , idet hun ikke kunne mærke fosteraktivitet. Ved ultralydsscanning kunne der ikke påvises en hjertelyd, og fik derfor sat fødslen i gang og fødte en dødfødt pige på 3450 gram. Dødsårsagen kunne ikke fastslås.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke gav tilstrækkelig behandling den 7. september 2001, herunder korrekt opfølgning på fund af manglende fostervand.

har anført, at overlæge sendte hende hjem med henblik på indlæggelse til igangsættelse tre dage efter.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. september 2001 på svangreambulatoriet, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen af den 7. september 2001, at , som var gravid i uge 41 + 3 dage, kom til kontrol på svangreambulatoriet, , hvor hun blev undersøgt af overlæge , som fandt, at der var en fin CTG-registrering, at livmoderen var fastsiddende på forvæggen, samt at hun skønnede fosteret til at veje ca. 3600 gram. Af samme journalnotat fremgår det, at der næsten ikke var noget fostervand, idet der kun kunne måles en lille sø på ca. 1 cm i venstre side, hvorfor overlæge vurderede, at der var indikation for en medicinsk igangsættelse af fødslen.

Det fremgår videre af journalen af den 7. september 2001, at overlæge ved en gynækologisk undersøgelse af fandt, at livmoderhalsen var ca. 1,5 cm, at livmodermunden var passabel for en finger (fuldt åben er 10 cm), samt at fosteret lå i hovedstilling. Det fremgår endvidere af journalnotatet, at der blev aftalt tid til en medicinsk igangsættelse til den 10. september 2001.

Nævnet kan oplyse, at der kan foretages en CTG-registrering til vurdering af, hvor hastende igangsættelse af en fødsel er. Nævnet kan endvidere oplyse, at risikoen for fosterdød indenfor en uge efter en normal CTG er næsten 0 procent. Efter 42 uger er en normal CTG dog kun ”holdbar” i ca. en halv uge.

Det er nævnets opfattelse, at scanningen den 22. februar 2001 blev foretaget på et for terminsberegningen optimalt tidspunkt. Det er derfor nævnets opfattelser, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at støtte sig til terminsdatoen den 28. august 2001.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. september 2001 på svangreambulatoriet, .