Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi , , for hans information af den 23. november 2000.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi , , for hans operation af den 1. december 2000.

Sagsnummer:

0231629

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****>, <****>, for hans information af <****> den 23. november 2000.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****>, <****>, for hans operation af <****> den 1. december 2000.

Hændelsesforløb

Den 23. november 2000 konsulterede speciallæge i plastikkirurgi , . Ved konsultationen aftaltes det, at hun skulle have foretaget en operation, hvorved hendes brystvorter blev formindsket og løftet 3 cm. blev ved denne konsultation informeret om operationen.

Operationen blev gennemført den 1. december 2000 og bestod i en såkaldt Schwartzman periareolær lift og forløb uden komplikationer. Ved operationen blev begge bryster løftet en smule, brystvorterne blev reduceret og blev lavet mere runde i konturerne. Venstre brystvorte var efter operationen i lighed med tidligere en smule større end den højre.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at operationen med henblik på at formindske s brystvorter ikke blev udført korrekt, da hendes venstre brystvorte er blevet større end den højre, og snittene er lagt forkert, således at der er kommet en hvid kant, som aldrig vil forsvinde.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 23. november 2000.

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin operation af den 1. december 2000.


Begrundelse

Det fremgår af helbredsskema samt skema om behandlingstilbud, at ved konsultationen den 23. november 2000 blev såvel skriftligt som mundtligt informeret om operationen og eventuelle risici herved.

Af oplysninger til sagen fra klager fremgår, at blev informeret om, at blødgøre arvævet ved at trykke en finger ind mod syningen. Nævnet kan oplyse, at arvæv kan blødgøres ved at udføre tryk mod syningen - enten ved at trykke direkte herpå eller ved at trykke mellem to fingre, hvis dette synes lettere.

Nævnet finder, at eciallæge har handlet i overensstemmelse med acceptabel faglig standard ved sin information af .

For så vidt angår selve behandlingen af fremgår det af journaloptegnelser for den 1. december 2000, at speciallæge før operationen markerede, hvor han ville operere, mens stod op.

Under hensyntagen til, at speciallæge foretog markeringerne på i stående stilling, finder nævnet ikke at kunne kritisere, at operationen foregik i lokalbedøvelse, idet dette faktum ikke har betydning for det kosmetiske resultat.

Af journaloptegnelserne fremgår endvidere, at syningen omkring brystvorterne blev foretaget med vicryl 5-0 i underhuden og nylon 6-0 i overhuden.

Nævnet kan oplyse, at det er normalt og velkendt, at der ved en operation som den aktuelle vil dannes ar omkring brystvortekomplekset. Nævnet finder, at denne arvævsdannelse ud fra det medsendte billedmateriale ikke synes at være mere udtalt end forventeligt.

Det fremgår af billederne, at der stadig er en anelse asymmetri af størrelsen af brystvortekomplekserne. Resultatet af den kosmetiske operation er altså ikke så tilfredsstillende som man kunne ønske.

Nævnet kan oplyse, at det er vanskeligt at korrigere en sådan asymmetri fuldstændigt, hvilket var informeret om før operationen. Endvidere er denne asymmetri mindre udtalt end før operationen den 1. december 2000.

Sammenfattende finder nævnet, at speciallæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af . Nævnet finder, udfra operationsbeskrivelsen, journalen i øvrigt og billedmaterialet, således at der ikke er grundlag for at antage, at operationen den 1. december 2000 skulle have være gennemført på anden måde end planlagt.