Klage over at operationsbilleder blev lagt ud til offentligheden

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at læge har videregivet oplysninger om i sommeren 2000 og januar 2001.

Sagsnummer:

0231724

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at læge <****> har videregivet oplysninger om <****> i sommeren 2000 og januar 2001.

 

Hændelsesforløb


I oktober 1994 fik foretaget en kosmetisk øjenoperation hos læge .

I sommeren 2000 erfarede , at læge havde lagt billederne af hende ud på internettet uden hendes samtykke. Da hun senere den 25. januar 2001 besøgte venteværelset hos læge erfarede hun endvidere, at fotos i lamineret stand af hende lå i venteværelset.

Efter at havde omtalt billederne på internettet og i venteværelset overfor læge blev disse fjernet.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At læge i sommeren 2000 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har lagt operationsbilleder af hende ud til offentligheden på sin hjemmeside på internettet samt i venteværelset i sin konsultation.

Det er herved oplyst, at billederne af blev taget i forbindelse med en operation i 1994, og at hun ved optagelsen af billederne specifikt oplyste, at hun ikke ønskede, at billederne blev vist til andre.

Nævnets afgørelse af klagepunktet

Læge har ikke overtrådt § 23 i lov om patienters retsstilling, idet Patientklagenævnet ikke finder grundlag for at antage, at han har videregivet oplysninger om i sommeren 2000 og januar 2001.

Begrundelse

Ifølge opdagede hun ved en tilfældighed billederne af sig selv på ´s hjemmeside i sommeren 2000, og ved en konsultation hos læge den 25. januar 2001, så hun sine operationsbilleder ligge fremme i venteværelset. Hun havde ikke givet tilladelse til, at billederne måtte vises til andre.

Ifølge læge var han ved s henvendelse den 25. januar 2001 ikke sikker på, hvem der var fotograferet på billederne. Han kunne dog ikke se ligheden med , og mente det måtte være en anden patient, af hvem han havde fået tilladelse til at anvende billederne. Han har efterfølgende ikke været i stand til at identificere patienten på billederne, idet billederne var gamle, og han ikke længere har nogen reference mellem billedet og journal. Efter henvendelsen fra skiftede han billederne på internettet og i venteværelset ud, idet han ikke kunne identificere patienten på billederne og dermed bevise, at det ikke var af .

Det er nævnets vurdering, at der kan være tvivl om de pågældende billeder på internettet og i venteværelset var af eller en anden. Nævnet har ved sin vurdering ikke haft nutidige billeder af til rådighed.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at de pågældende billeder på internettet og i venteværelset var af .

Patientklagenævnet finder det herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23.

Nævnet finder dog anledning til at bemærke, at en læge der benytter billedmateriale må sikre sig, dels hvilke patienters billeder der benyttes, dels et skriftligt samtykke fra de pågældende patienter.