Klage over hofteoperation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. maj 1997 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0231906

Offentliggørelsesdato:

20. august 2002

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. maj 1997 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>.

 

Hændelsesforløb


havde den 5. maj 1997 fået indsat protese i sin venstre hofte på grund af slidgigt. En røntgenundersøgelse af hoften havde efterfølgende vist, at skålen i bækkendelen stod forholdsvist stejlt. Da der ikke var tegn til ledskred, blev udskrevet med henblik på genindlæggelse den 20. maj 1997 til operativ forbedring af protesernes stillinger.

Den 13. maj 1997 blev imidlertid genindlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , efter et vrid i venstre hofte og efterfølgende smerter. En røntgenundersøgelse viste, at leddet var skredet, hvorfor der den 16. maj blev foretaget reoperation af hoften. Ved operationen indsatte overlæge en cementeret protese i bækkendelen af leddet.

Ved en kontrolundersøgelse den 11. juni 1997 viste en røntgenundersøgelse gode forhold i hofteleddet. Ved en ambulant kontrol den 12. august 1997 blev der dog fundet kraftig knoglenydannelse omkring hofteleddet, hvorfor blev henvist til .

Efterfølgende blev der desuden konstateret løshed af proteserne i lårbenet og hoften, hvorfor den 28. maj 2001 fik indsat nye proteser i hoften.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At operationen den 16. maj 1997 ikke blev udført korrekt, idet det 3 år efter blev nødvendigt at skifte den indsatte protese.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. maj 1997.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at på grund af slidgigt i hoften den 5. maj 1997 fik foretaget en hofteoperation, hvorved der blev indsat en ucementeret protese i bækkendelen af leddet og en cementeret protese i lårbensknoglen. En efterfølgende røntgenundersøgelse af hoften viste, at skålen i bækkendelen stod forholdsvist stejlt, og der opstod mistanke om, at denne del af protesen var roteret. Lægerne fandt dog ikke tegn på ledskred, hvorfor blev udskrevet med henblik på genindlæggelse den 20. maj 1997 til operativ forbedring af protesernes stillinger.

Det fremgår endvidere af journalen, at blev genindlagt den 13. maj 1997, efter at have vredet venstre hofte, hvorved han fik smerter. En røntgenundersøgelse viste, at hofteprotesen var skredet, hvorfor overlæge fandt indikation for reoperation med indsættelse af ny hofteskålsprotese.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen og af overlæge s udtalelse til sagen, at han ved operationen anvendte rygleje, indskæring via arret samt forebyggende antibiotisk behandling (Lucopenin). Det fremgår endvidere, at det på grund af de snære pladsforhold ikke var muligt at indsætte ny ucementeret hofteskålsprotese, hvorfor overlæge indsatte en cementeret hofteskålsprotese af typen Ogee.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard valgte at indsætte en cementeret hofteskålsprotese.

Nævnet kan oplyse, at hofteskålsprotesen af typen Ogee er en almindelig anvendt komponent.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det ved indsættelsen af en hofteskålsprotese er vigtigt at sikre fastsiddende komponenter.

Det fremgår af journalen og af overlæge s udtalelse til sagen, at han efter indgrebet testede stabiliteten i leddet, hvorved han fandt protesen fastsiddende.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenbillederne af 17. maj 1997 viser den indsatte cementerede hofteskålsprotese med optimal central placering af cuppen og god cementfylde omkring denne. Der ses ingen opklaringszoner på knogle-cement overgang. Røntgenbillederne af bækkenet af 12. marts 1998 viser cuppen med uændret placering. Hældningen af den indsatte cup er 55°, hvilket efter nævnets opfattelse er acceptabelt.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge foretog en relevant behandling af i forbindelse med operationen den 16. maj 1997 på ortopædkirurgisk afdeling, .