Klage over indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i den 30. oktober 2001 om indgivelse af beroligende medicin til på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0232113

Offentliggørelsesdato:

24. november 2005

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i <****> den 30. oktober 2001 om indgivelse af beroligende medicin til <****> på psykiatrisk afdeling, <****>.

 

var en 64-årig patient, der igennem mange år havde lidt af stemnings-sygdom (bipolar affektiv sindslidelse). Siden 1979 havde han været indlagt på psykiatrisk afdeling, 10 gange. Siden februar 2000 havde han været i behandling med Litium og Zyprexa.

Den 4. oktober 2001 blev tvangsindlagt på farekriteriet på psykiatrisk afdeling, på grund af sindssygelig opstemthed (mani med psykotiske symptomer).
Lægerne fandt ham vred, garderet og med forrykt (paranoidt) beredskab. Hans tankegang var usamlet og springende, og han var uden sygdomserkendelse.

Den 5. oktober 2001 kl. 01.00 var urolig, hvorfor personalet forsøgte at skærme ham på hans sengestue. Han gik imidlertid ind i dagligstuen igen, og da personalet lagde en hånd på hans skulder for at føre ham tilbage på stuen, slog han målrettet ud efter dem. Han blev herefter fastholdt på gulvet og blev båret ind på sin stue, hvor han blev bæltefikseret. I den forbindelse udtalte han sig groft sexualiserende vedrørende det kvindeligt personale. Kl. 00.58 tilbød personalet ham beroligende medicin i form af Rivotrildråber 3 mg., hvilket han nægtede. Da personalet gjorde klar til at give ham en beroligende indsprøjtning, accepterede han dog denne.

påklagede beslutningen om indgivelse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn i .

Klagen blev herefter behandlet den 30. oktober 2001 og nævnet godkendte beslutningen om indgivelse af beroligende medicin den 5. oktober 2001. Der blev som begrundelse anført, at optrådte urolig, vredladen og aggressiv, og at der således var risiko for at andre kom til skade, ligesom det var nødvendigt med henblik på en bedring af hans tilstand.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 5. oktober 2001 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge protokollen var voldsomt opkørt, vredladen og højtråbende, og at han målrettet havde slået ud efter personalet, da de forsøgte at føre ham til hans stue.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter ved at skærme ham, ligesom personalet havde forsøgt at tale ham til ro og tilbyde ham beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan på denne baggrund tiltræde den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn i den 30. oktober 2001.