Klager i forbindelse med fødsler (obstetrik)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 10. august 2001 på fødeafdelingen på , jf. lov om jordemødre, § 8, stk.1.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 11. august 2001 på fødeafdelingen, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder for hendes telefoniske rådgivning af den 11. august 2001 på fødeafdelingen på .

Sagsnummer:

0232522

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 10. august 2001 på fødeafdelingen på <****>, jf. lov om jordemødre, § 8, stk.1.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 11. august 2001 på fødeafdelingen, <****> jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes telefoniske rådgivning af <****> den 11. august 2001 på fødeafdelingen på <****>.

Hændelsesforløb

gennemgik en ukompliceret graviditet, og fødte den 10. august 2001 kl. 22.10 en dreng på 3450 gram på fødeafdelingen på .

Fødslen blev forestået af jordemoder , der ved under undersøgelsen af det nyfødte barn fandt normale forhold.

Det nyfødte barn blev lige efter midnat den 11. august 2001 undersøgt af reservelæge , der fandt et helt upåvirket livligt barn.

blev udskrevet den 11. august 2001 kl. 2.35, eftersom der var planlagt ambulant fødsel.

Den 11. august 2001 kontaktede forældrene kontaktede afdelingen og oplyste at barnet ikke ville sutte eller spise. Jordemoder oplyste, at nyfødte børn normalt ikke viste sutteinteresse ½-1 døgn efter fødslen, og opfordrede forældrene til at henvende sig samme aften, såfremt problemet fortsatte.

Natten mellem den 11. og den 12. august 2001 kontaktede forældrene igen afdelingen telefonisk, da de havde konstateret, at barnet ikke havde endetarmsåbning, og ankom til afdelingen efter forudgående samtale med en jordemoder.

En speciallæge undersøgte barnet, og fandt endetarmsåbningen som en lille perforationsåbning under pungen, og planlagde overflytning til børneafdelingen på , og siden overflytning til .

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At s nyfødte barn den 10. august 2001 ikke modtog en tilstrækkelig undersøgelse og behandling, herunder at man ikke konstaterede, at barnet ikke havde nogen endetarmsåbning.

2. At personalet den 11. august 2001 ikke reagerede korrekt på s henvendelse om at barnet kastede op og ikke ville spise.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Jordemoder har overtrådt lov om jordemødre § 8, stk.1 ved sin behandling af s nyfødte barn den 10. august 2001 på fødeafdelingen på .

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af s nyfødte barn den 11. august 2001 på fødeafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af fødejournalen den 10. august 2001, at barnet straks efter fødslen havde det fint og fik normalt Apgarscore 10 efter henholdsvis 1 og 5 minutter, og at der blev konstateret normale forhold ved undersøgelsen af hjerte og lunger.

Nævnet kan oplyse, at alle nyfødte bedømmes efter en Apgar Score. Man bedømmer den nyfødtes tilstand på fem forskellige ting, nemlig: hjertelyd, vejrtrækning, reflekser, hudfarve, musklernes spændingstilstand. Der kan gives to point for hver af de fem kategorier, således at den maximale Apgar Score er 10.

Det fremgår endvidere af fødejournalen den 10. august 2001, at jordemoder ved undersøgelsen af det nyfødte barn fandt normale forhold vedrørende kranium, mund, rygsøjle, skulder, mave, arme og ben, reflekser m.m. Videre fremgår det, at jordemoder specifikt i rubrikken for kønsorganer/ endetarm (genitalia/anus) anførte normale forhold og + afførring (mekonium).

Herudover fremgår det af jordemoder s udtalelse til sagen, at hun fejlagtigt konkluderede, at barnet havde endetarmsåbning, idet der forekom let mekonium bagved pungen, der hvor anus sædvanligvis er.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at jordemoderen ved undersøgelsen af det nyfødte barn undersøger om de udvendige kønsdele (genitalia eksterna) er normale og om der er endetarmsåbning (åbning af anus).

Nævnet finder på denne baggrund, at jordemoder handlede under almindelig anerkendt faglig standard, idet hun overså at barnet havde en unormal endetarmsåbning.

Ifølge fødejournalen blev s nyfødte barn undersøgt af reservelæge den 11. august 2001, der fandt normale forhold af kranium, mund, rygsøjle og genitalia og anus m.m

Videre fremgår det af epikrisen fra børneafdelingen, , at barnet havde en klassisk analatrasi med fistel, det vil sige at endetarmsåbningen var erstattet af en membran med en ganske lille fistelåbning i. Det fremgår endvidere, at der blev foretaget rekonstruktion med spaltning af fistlen og at membranen over anus blev fjernet. og barnet blev udskrevet den 17. august 2001 til ambulant kontrol.

Det er nævnets opfattelse, at til trods for, at der var set afgang af den første afføring (mekonium) fra en fistel lige bag ved pungen var forholdene ikke normale, og dette burde være diagnostiseret ved undersøgelsen umiddelbart efter fødslen. Analatresi med eller uden fistel kræver behandling på specialafdeling kort efter fødslen.

Nævnet finder på denne baggrund, at reservelæge ikke undersøgte og behandlede s nyfødte barn i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, idet han ikke konstaterede, at barnet næsten manglende endetarmsåbning.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt.

Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved hendes telefoniske rådgivning af den 11. august 2001 på fødeafdelingen på .

Begrundelse

Ifølge klagen fik forældrene ved telefonisk henvendelse til fødeafdelingen oplyst, at det ikke var noget problem at barnet ikke spiste de første 3-4 døgn.

Ifølge jordemoder udtalelse tilsagen fik hun oplyst ved telefonisk samtale med s mand, at barnet ikke havde vist interesse for at sutte eller spise. Jordemoder vejledte om, at det er normalt at børn ikke viser sutteinteresse indenfor det første ½-1 døgn, hvis de i øvrigt er velbefindende, samt at børn normalt ikke får så megen føde de første 2-3 døgn, eftersom mælken først løber rigtigt til det 3. døgn. Det fremgår endvidere, at hun ikke nævnte at det ikke var et problem såfremt barnet ikke ville sutte de første 2-3 døgn. Jordemoder anbefalede, at kontakte afdelingen igen, såfremt barnet stadig ikke viste sutte-interesse.

Nævnet finder, at den behandling forældrene modtog af jordemoder den 11. august 2001 var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.