Klage over at knoglebrud i skulder ikke blev opdaget

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans undersøgelse og behandling af den 16. marts 2001 på skadestuen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge og overlæge , røntgenafdelingen, , for deres behandling af den 16. marts 2001.

Sagsnummer:

0232708

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2002

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans undersøgelse og behandling af <****> den 16. marts 2001 på skadestuen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> og overlæge <****>, røntgenafdelingen, <****>, for deres behandling af <****> den 16. marts 2001.

Hændelsesforløb

ankom til skadestuen, , den 16. marts 2001 med smerter i højre skulder, efter at han var kommet i klemme mellem en bil og en væg.

blev undersøgt af afdelingslæge , som desuden foranstaltede en røntgenoptagelse af højre skulder.

Røntgenbilledet blev dels vurderet af afdelingslæge i forbindelse med den konkrete henvendelse i skadestuen og dels efterfølgende af overlæge og overlæge ved afdelingens røntgenkonference. Da der ikke blev fundet brud eller tegn på alvorlig tilskadekomst af s højre albue og skulder, blev han tilbudt en behandling med en armslynge, hvilket han ikke ønskede.

I den efterfølgende tid fik mange smerter, hvorfor han af egen læge blev videresendt til speciallæge, der fik foranlediget en scanning af skulderen på . Her blev der den 18. juli 2001 foretaget en MR-scanning af højre skulder. Scanningen viste forandringer forenelige enten med følger efter et brud i kuglehovedets knoglemarv på grund af nedsat eller ophævet blodcirkulation (knogleinfarkt) eller med kvæstelse af knoglen (Bone Bruise-læsion).

Det er under sagens behandling blevet oplyst, at afdelingslæge , som forestod behandlingen af , pr. 4. februar 2002 har ændret navn til .

Klagen


Der er klaget over følgende:

At lægen på skadestuen ikke undersøgte og behandlede s skulder korrekt.

Det er herved anført, at i lang tid havde mange smerter, og at hans praktiserende læge efter ca. 3 måneder foranledigede en ny undersøgelse af hans skulder, som viste, at han havde ødelagt kugleleddet i skulderen. Det er videre anført, at efterfølgende måtte vente på at blive opereret i skulderen.

Nævnets afgørelse af klagen

Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse og behandling af på skadestuen, , den 16. marts 2001. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde foretaget undersøgelse af bevægeligheden med henblik på at konstatere eventuelle læsioner af skulderledskapslen (rotator cuff'en).

Overlæge og overlæge , røntgenafdelingen, , har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 16. marts 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 16. marts 2001, at afdelingslæge ved undersøgelsen af s arm fandt, at der ingen hævelse eller misfarvning var af skulderen og ingen ømhed af nøglebenet. Han fandt direkte og let indirekte ømhed opadtil på overarmsknoglen samt endvidere let direkte ømhed i højre albue, og han fandt normale forhold vedrørende nerver og kar i underarm og hånd. Afdelingslæge foranstaltede herefter en røntgenoptagelse af højre skulder, som blev beskrevet som værende normal.

Det fremgår videre af journalen den 16. marts 2001, at afdelingslæge konkluderede, at der var tale om en overfladisk læsion af skulder og overarm, og at han foreslog behandling med armslynge.

Nævnet kan oplyse, at det er sædvanlig praksis at behandle med armslynge i situationer som den pågældende, hvor røntgenbillederne viser normale forhold.

Nævnet finder på denne baggrund, at afdelingslæge har levet op til almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin undersøgelse af på skadestuen, , den 16. marts 2001. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde foretaget undersøgelse af bevægeligheden med henblik på at konstatere eventuelle læsioner af skulderledskapslen.

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen fra den 16. marts 2001, at overlæge fandt, at røntgenundersøgelsen af højre skulder viste normale forhold.

Det er blevet oplyst til sagen, at overlæge ligeledes vurderede røntgenbillederne og fandt tilsvarende forhold.

Det er nævnets vurdering, at røntgenbillederne af højre skulder viser normale forhold, og det er således ikke en følge af manglende omhu og samvittighedsfuldhed, at lægerne ikke opdagede, at der kunne være tale om en læsion af knoglen.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at en MR-scanning (magnetisk resonnans undersøgelse) i nogle tilfælde kan påvise tegn på læsion af knogle efter et traume, som ikke kan ses på en almindelig røntgenundersøgelse.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge og overlæge , røntgenafdelingen, har levet op til almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med røntgenundersøgelse af s højre skulder den 16. marts 2001.