Klage over manglende sygebesøg ved øjeninfektion hos patient, som tidligere var opereret for grøn stær

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af den 13. januar 2002.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af den 12. januar 2002.

Sagsnummer:

0232912

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge B for hans behandling af <****> den 13. januar 2002.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af <****> den 12. januar 2002.

Hændelsesforløb

Den 12. januar 2002 klokken 10.44 ringede til lægevagten, fordi hun havde et ømt og sviende højre øje. oplyste til vagtlæge A, at øjet tidligere var opereret, og at hun derfor gerne ville have en læge til at kigge på øjet. Vagtlægen ordinerede øjendråber (Fucithalmic antibiotikum).

Den 13. januar 2002 klokken 21.46 ringede igen til lægevagten, fordi smerterne i højre øje var blevet meget voldsomme og højre side af ansigtet stærkt opsvulmet. oplyste til vagtlægen, at øjendråberne havde gjort det meget værre. Vagtlæge anbefalede at ophøre med øjendråberne og henvende sig til øjenlæge den følgende dag eller igen til lægevagten ved forværring.

Den 14. januar 2002 klokken cirka 1.00 blev der aflagt sygebesøg, og blev indlagt akut på en øjenafdeling. Under indlæggelsen fra den 14. til den 21. januar 2002 blev behandlet for en alvorlig øjeninfektion (endophtalmitis purulenta) og grøn stær (glaucoma angulo-aperta simplex).

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At vagtlæge A den 12. januar 2002 ikke foranledigede sygebesøg, men i stedet alene ordinerede øjendråber.

Det er hertil anført, at oplyste til vagtlægen, at hun havde et ømt og sviende øje, og at hun tidligere var blevet opereret for grøn stær.

2. At vagtlæge B den 13. januar 2001 afsluttede behandlingen med øjendråber, og ordinerede, at skulle tage kontakt til egen læge den næste dag.

Det er anført, at igen den 14. januar 2002 kontaktede lægevagten, som sendte en læge, der straks indlagde hende på en afdeling, hvor hun blev behandlet for en voldsom infektion og forhøjet tryk i øjet (32). Det er endvidere anført, at selvom behandling øjeblikkelig blev igangsat natten til den 14. januar 2002 på afdelingen, var synet helt væk mandag den 14. januar 2002 om morgenen.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Vagtlæge A har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 12. januar 2002

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 12. januar 2002, at oplyste, at hun havde en infektion i øjet og var blevet opereret for grå stær for et år siden. Vagtlæge A behandlede med antibiotikadråber mod øjenbetændelse.

Det fremgår af klagen, at til vagtlægen oplyste, at hun tidligere var blevet opereret for grøn stær.

Vagtlæge A har til sagen oplyst, at oplyste, at hun tidligere var blevet opereret for grå stær.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra vagtlæge A og om, hvilken form for stær tidligere var blevet opereret for. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindelig retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at oplyste, at hun tidligere var blevet opereret for grøn stær.

Vagtlæge A har til sagen oplyst, at han husker, at udbad sig sygebesøg, men at det under ingen omstændigheder var kutyme at aflægge sygebesøg på grund af symptomer på øjenbetændelse eller for den sags skyld andre øjenpsymptomer hos en i øvrigt mobil person.

Nævnet kan oplyse, at grå stær er forkalkninger i øjets linse.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge A har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved at afvise sygebesøg og ordinere antibiotika-øjendråber, symptomer tydede på infektion, og idet en tidligere opereret grå stær ville være uden betydning i denne sag.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Vagtlæge B har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. januar 2002.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 13. januar 2002 klokken 21.46, at til vagtlæge B oplyste, at smerterne var forværrede, og at der var hævelse omkring øjet. Lægen opfattede hævelsen som udtryk for allergisk reaktion på øjendråberne (Fucithalmic), og indstillede behandlingen med øjendråberne. Det fremgår ligeledes, at der var ”lavet ny åbning” i øjet, og at blev opfordret til kontakt til egen øjenlæge eller ny kontakt ved forværring.

Det er nævnets opfattelse, at journaloplysningen om, at der var lavet ny åbning i øjet godtgør, at vagtlæge B var klar over, at tidligere var opereret for grøn stær.

Det er herefter nævnets opfattelse, at vagtlæge B burde have sørget for, at var blevet undersøgt af en læge efter den telefoniske konsultation klokken 21.46, idet vagtlægen havde kendskab til den tidligere grønne stær og de tiltagende symptomer med især smerter og hævelse.

Nævnet finder på dette grundlag, at vagtlæge B ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 13. januar 2002.