Klage over skadestuebehandling af barn, som havde slået baghovedet i asfalten

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 4. til den 6. juli 2001 på ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus 1.

Sagsnummer:

0233003

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 4. til den 6. juli 2001 på ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus 1.

Hændelsesforløb

var knap 10 år, da hun den 4. juli 2001 om aftenen blev indlagt på Sygehus 1, efter at være væltet med sit løbehjul og slået baghovedet i asfalten. blev først observeret et par timer i skadestuen, og da hun var utilpas med hovedpine og en enkelt opkastning, blev det besluttet, at hun skulle blive på afdelingen til observation for hjernerystelse.

Om morgenen den 5. juli 2001 var stadig træt og sløj, og havde kastet op, men vågenhed og neurologiske forhold var normale. Det blev besluttet at fortsætte observationen. Om aftenen var tilstanden stort set uændret, og det blev besluttet, at der skulle foretages en scanning næste dag, hvis ikke var blevet bedre til den tid.

Ved 7-tiden om morgenen den 6. juli 2001 observerede moderen et krampelignende anfald. Vagthavende lægevikar fandt forskel i pupilstørrelse, og efter konference med bagvagten blev der udført en akut scanning, som viste, at havde en mindre revne i kraniet bag højre øre, samt en indre blødning, der trykkede på hjernen. blev herefter akut overført til Sygehus 2 med henblik på operation.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. at den medicinstuderende, som var involveret i behandlingen af på Sygehus 1 i perioden fra den 4. til den 6. juli 2001, ikke havde modtaget tilstrækkelig og omhyggelig instruktion.

2. at de læger, som den medicinstuderende konfererede med, ikke foranledigede en scanning eller selv foretog en undersøgelse af i den angivne periode.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 4. til den 6. juli 2001 på ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus 1.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at blev indlagt om aftenen den 4. juli 2001 på Sygehus 1, efter at være væltet med sit løbehjul og slået baghovedet i asfalten. blev først observeret et par timer i skadestuen, men da hun var utilpas med hovedpine og en enkelt opkastning, blev det besluttet, at hun skulle blive på afdelingen til observation for hjernerystelse.

Ifølge journalen fandt en medicinstuderende, at havde en bule bag højre øre, og at der i øvrigt var normal kraft og bevægelighed samt reflekser i arme og ben, og at der var normale pupilforhold. Der blev ordineret overvågning i henhold til Glasgow coma scale, som er en observationsmetode, og skulle vækkes hver time om natten for kontrol af vågenhed.

Det fremgår videre af journalen, at om morgenen den 5. juli var stadig træt og sløj og havde kastet op, men vågenhed og neurologiske forhold var normale. Det blev besluttet at fortsætte observationen i henhold til skemaet.

Endvidere fremgår det af journalen, at tilstanden om aftenen samme dag stort set var uændret og efter konference med den overlæge, som havde bagvagten, blev det besluttet, at der skulle foretages en scanning næste dag, hvis ikke var blevet kvikkere til den tid.

Ifølge journalen fortsatte overvågningen natten til den 6. juli 2001, og der blev observeret uændrede forhold med hensyn til vågenhed og pupilforhold. Ved 7-tiden om morgenen den 6. juli 2001 havde urinafgang i sengen, og moderen, som var til stede, observerede et krampelignende anfald. Den nævnte medicinstuderende noterede i journalen, at der nu var tydelig forskel i pupilstørrelse, og at stadig kunne vækkes, men ikke rigtigt ville samarbejde.

Det fremgår videre af journalen, at der efter konference med bagvagten blev udført en akut scanning, som viste, at havde en mindre revne i kraniet bag højre øre samt en indre blødning, der trykkede på hjernen.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han havde bagvagten på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, i den omhandlede periode fra den 4. til den 6. juli 2001, og at den medicinstuderende, som havde forvagten på skadestuen, konfererede s tilstand forud for indlæggelsen i afdelingen, og at man var enige om, at indlæggelse skulle ske med observation i henhold til Glasgow coma scale.

Det fremgår videre af samme udtalelse, at overlæge orienterede sig om situationen på afdelingen telefonisk om morgenen den 5. juli 2001, hvor det blev aftalt, at fortsætte observationen, idet tilstanden var uændret. Den medicinstuderende blev også informeret om dette. Om aftenen samme dag havde overlæge atter telefonisk kontakt med afdelingen, og desuden blev s tilstand konfereret med den medicinstuderende ved 22-tiden. Det var ved dette tidspunkt, at det blev aftalt, at foretage en scanning næste dag, såfremt tilstanden ikke var blevet bedre.

Overlæge har endvidere oplyst i sin udtalelse, at overvågningen af er sket helt i overensstemmelse med afdelingens rutiner og instrukser, og at den medicinstuderende har konfereret og modtaget rådgivning i henhold til sine beføjelser. Overvågningen af viste stabile værdier uden tegn på blødninger i hjernen, og da der siden indtrådte en forværring, blev denne også observeret og konfereret, og der blev startet akut undersøgelse og behandling.

Af instruks for afdelingen fremgår det, at børn skal indlægges til observation, selv ved lettere symptomer og først hjemsendes, når symptomer som kvalme og opkastninger er ophørt og hovedpine forsvundet eller godt på vej retur. Af instruks til brug af Glasgow coma scale skemaet fremgår desuden, at man skal være på vagt, såfremt der optræder faldende værdier i pointscore, og såfremt der er værdier under 8, bør der foretages CT-scanning. Ved værdier under 10 bør der konfereres med neurolog, og såfremt der er værdier under 15 efter 1 døgns observation, bør der konfereres med neurolog. havde under indlæggelsen frem til om morgenen den 6. juli 2001 værdier, der lå i området 12-15.

Det er nævnet opfattelse, at der den 6. juli 2001 skete en klinisk forværring i tilstanden, hvorfor det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at ordinere akut CT-scanning af cerebrum. Det er nævnet opfattelse, at der ikke var indikation for en akut CT-scanning på et tidligere tidspunkt i forløbet.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at overlæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 4. til den 6. juli 2001 på Sygehus 1.