Fødsler (obstetrik)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, .

Sagsnummer:

0233315

Offentliggørelsesdato:

12. december 2003

Faggruppe:

Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, <****>.

Hændelsesforløb

var 31 år, fjerdegangsfødende og gravid i uge 41, da hun den 22. oktober 1997 kl. 4.40 henvendte sig og blev indlagt på fødegangen med veer, uden vandafgang og uden blødning. Fosteret lå i hovedstilling, og der var god hjertelyd.

Kl. 8.06 blev barnets hoved født med stort besvær, og jordemoderen forsøgte at få til at presse, men der sås ingen bevægelse. Der blev foretaget fødselsmanøvre uden resultat. Ved hjælp af en anden manøvre blev barnet født.

Ved den efterfølgende børneundersøgelse fandt jordemoderen, at barnets højre arm var slap, dog var det en svag griberefleks i hånden. Vagthavende læge blev herefter tilkaldt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At den 22. oktober 1997 ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med fødslen, herunder at der ikke blev ordineret scanning eller kejsersnit.

Det er anført, at s højre skulder sad fastklemt under fødslen, og at familien i januar 2001 fik at vide, at havde fået varigt mén, idet en muskel i hendes arm var gået til grunde.

Nævnets afgørelse af klagen

Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, .

Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen af den 22. oktober 1997, at henvendte sig på fødeafdelingen, , kl. 4.40 på grund af veer, men ingen vandafgang og blødning. Videre fremgår det, at hun var fjerdegangsgravid med termin den 15. oktober 1997, og at jordemoder fandt, at fosteret lå i hovedstilling med hovedet fast i bækkenindgangen, og at fosterets hjertelyd var god. Ved den indvendige undersøgelse fandt jordemoder , at livmoderhalsen (collum) var udslettet, at livmodermunden (orificium) var 7 cm åben (fuldt åben er 10 cm), og at der var en stor blød hindeblære.

Det fremgår videre af journalen af den 22. oktober 1997, at jordemoder kl. 5.40 fandt, at havde gode veer, og at fosterets hjertelyd var god. Ved indvendig undersøgelse fandt hun, at forholdene var uændrede, og hun foretog en hindepunktur med udtømmelse af en større skylle klart fostervand, Der var ikke fremfald af navlesnor eller smådele. Kl. 6.30 var s veer tiltaget meget, og fosterets hjertelyd var god. Ved indvendig undersøgelse fandt jordemoder , at livmodermunden var udslettet, at fosterets hoved var to fingre under bækkenet, og at jordemoder afventede hovedets nedtrængen.

Af journalen af den 22. oktober 1997 fremgår det, at kl. 7.00 småpressede, og at fosterets hjertelyd var god. Kl. 7.15 pressede lidt bedre, og fosterets hjertelyd var god. Kl. 7.45 pressede godt, og fosterets hoved kom langsom bedre frem.

Af journalen af den 22. oktober 1997 fremgår det, at fosterets hoved blev født med stort besvær, og at jordemoder forsøgte at få til at presse, men at der ingen bevægelse kunne ses, hvorfor jordemoder gjorde Mac Roberts manøvre uden resultat. Jordemoder overtog, og der blev gjort en omvendt Løvsett, hvorved barnet blev født. Jordemødrene havde tilkaldt en læge, og jordemoder overtog igen og gav et livmodersammentrækkende middel (Syntocinon).

Nævnet kan oplyse, at fastsiddende skuldre er en sjælden, men kendt komplikation til en fødsel.

Nævnet kan videre oplyse, at ved den forløsningsmetode, som kaldes ”omvendt Løwset", drejer man den bageste skulder fortil, hvorved skulderen i reglen kan forløses, hvilket også var tilfældet her.

Nævnet kan endvidere oplyse, at en jordemoder har pligt til at orientere lægen ved afvigelser fra det normale fødselsforløb. Nævnet finder, at jordemoder og jordemoder har gjort dette, da de blev opmærksomme på, at barnets skuldre sad fast under fødslen.

Af journalen af den 22. oktober 1997 fremgår det, at jordemoder ved sin undersøgelse af den nyfødte pige fandt, at pigens skuldre havde siddet fast under fødslen, at højre arm var slap, men at der dog var en svag griberefleks i hånden. Endvidere fandt hun, at pigen suttede fint, og at man skulle være observere pigen for lammelse af skulderens bevægelser og albuens bøjning (Duchenne Erbs parese). Det fremgår endvidere, at en reservelæge undersøgte pigen og fandt, at pigen ikke kunne bevæge højre arm, hvorfor en børnelæge blev kontaktet for at tilse pigen.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at jordemoder og jordemoder har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af den 22. oktober 1997 på fødeafdelingen, , idet det er nævnets opfattelse, at de brugte forløsningsmetoder i overensstemmelse med standarden samt tilkaldte vagthavende læge.