Klage over manglende indlæggelse af patient med smerter

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af i hjemmet den 13. februar 2002.

Sagsnummer:

0233423

Offentliggørelsesdato:

29. november 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> i hjemmet den 13. februar 2002.

Hændelsesforløb

Den 13. februar 2002 blev telefonisk kontaktet af sin far, , som oplyste, at han havde mange smerter i maven og lysken, som strålede om i ryggen. ringede til vagtlægecentralen, hvor visiterende læge kl. 22.20 bad vagtlæge om at aflægge besøg.

Da kom ud til sin far, fandt hun ham askegrå i ansigtet, kold, klamtsvedende og med rigtig mange smerter. Hun kontaktede kl. 22.41 igen vagtlægecentralen og kort efter kom læge tilstede. oplyste, at han om aftenen havde fået kraftige, turvise smerter i venstre flanke og ned i lysken, og han var bleg og forkvalmet.

Læge foretog en undersøgelse af , hvorved han fandt mistanke om nyresten og ordinerede medicin herfor.

Da næste morgen ville besøge sin far, fandt hun ham død i sengen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At vagtlæge ikke foretog en relevant undersøgelse af s far, og at vagtlæge trods s symptomer afviste at indlægge ham.

Nævnets afgørelse af klagen

Vagtlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse og behandling af i hjemmet den 13. februar 2002.

Begrundelse

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen samt notat af 13. februar 2002, at de kraftige smerter var aftaget en smule ved besøget. Lægen foretog en klinisk undersøgelse af s mave, og fandt ikke tegn til bughindereaktion, som ved f.eks. betændelsestilstande i tarm, tarmslyng og lignende. Der var ingen klager over smerter fra brystet eller hjerteregionen. Lægen fandt endvidere ikke tegn på svulster eller ømhed. Læge foretog endvidere en urinundersøgelse, som påviste blod og sukker i urinen.
Nævnet kan oplyse, at de foreliggende symptomer og objektive fund er fuldt forenelige med nyrestensanfald.

Læge skønnede, at det drejede sig om nyresten og behandlede herfor (2 ml Orudis i. m.).

Af anden telefonkontakt til vagtlægen den 13. februar 2002 kl. 22.41 fremgår, at tidligere havde været indlagt under mistanke for nyresten. Nævnet kan oplyse, at det ikke er almindelig praksis at indlægge en patient for nyresten, medmindre behandlingen ikke virker, så smerterne varer ved.

Sammenfattende finder nævnet, at læge har behandlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Nævnet finder således ikke at kunne kritisere, at lægen ikke fandt indikation for indlæggelse.